O projektu

Informace a zajímavosti o projektu BibleTV

Proč BibleTV? Jednoduchá odpověď - protože BŮH JE LÁSKA!

Biblické poselství je úžasné! Je to poselství plné Naděje, Jistoty, Lásky a skvělé Vize pro blízkou i vzdálenou budoucnost. BibleTV si tudíž klade za cíl přínést co nejvíce zajímavých programů zejména z křesťanského prostředí a především ukázat na to, že BŮH JE MOCNÝ A ŽIVÝ!. Postupně se tak budete moci těšit na bohoslužby, zajímavé přednášky, koncerty, benefice a mnoho dalšího pro dospělé, děti i seniory zejména z regionu severní Moravy a Slezska. Věříme, že BibleTV bude pro Vás nejen inspirací, praktickým přínosem, ale zejména také povzbuzením a posílením v každodenním životě...

Portál BibleTV mohl vzniknout především díky obrovskému požehnání od Pána Boha, Jeho milosti a vedení a za to mu patří velký DÍK. Je to JEHO dílo a JEHO projekt! Na projektu BibleTV se podílí řada dobrovolníků, kterým patří poděkování za jejich ochotu. Jsme moc rádi, že se postupně podařilo dát dohromady tým mnoha úžasných lidí, kteří chtějí sloužit Pánu Bohu, ale také svým nejbližším a svému okolí. Jsou ochotni věnovat svůj čas, obdarování i nemalé finanční prostředky na Boží dílo.

Díky nim je možné ukázat na Nádhernou zprávu, kterou jako křesťané máme k dispozici! Chceme také ukázat na TOHO, který nás má rád, který se za nás objetoval a kterému záleží na každém člověku! Pokud  byste se rádi zapojili do projektu BibleTV jakýmkoliv způsobem i vy - dali své dary a obdarování Pánu Bohu k dispozici, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat. Věříme, že Pán Bůh vše bohatě požehná! Informace o možnostech spolupráce naleznete v sekci O nás.

 

Mnoho Božího požehnání přeje tým BibleTV

Sociální sítě BibleTV

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Page generated in 1.1273 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál