Krásy Česka a Slovenska...

aneb jak to Pán Bůh krásně stvořil :-)

Unikátní Česko-Slovenský projekt Krásy Česka a Slovenska... aneb jak to Pán Bůh krásně stvořil :-)je novou aktivitou občanského sdružení I4U a BibleTV. Zapojeni jsou také další partneři z celé České a Slovenské republiky.

V celé České a Slovenské republice je mnoho nádherných míst a žijí zde velmi zajímaví a nádherní lidé. Možná to tak na první pohled nevypadá, možná si toho ve svém shonu mnohdy ani nevšimneme... Ale zkusme se někdy zastavit, zkusme si prohlédnout přírodu z blízka, podívat se například na oblohu, zvířata nebo lidi kolem nás důkladněji. Zastavme se a odpočívejme. Zkusme se prostě podívat na tu nádheru, kterou kolem nás Pán Bůh stvořil... :-)

Projekt zejména:

 • přibližuje náš původ z pohledu Bible - přibližuje stvoření Tvůrcem (Pánem Bohem), včetně srovnání s evolučním pohledem vzniku vesmíru
 • přivádí k zamyšlení nad nádhernými místy v jednotlivých zemích i důležitými tématy v našem okolí – lidé, zvířata, příroda, odpočinek... Jednotlivá témata jsou volena s ohledem na biblickou zprávu o stvoření :-)
 • motivovuje k zájmu o naše přírodní bohatsví a krásy,  okolí, zvířata, lidi, odpočinek – a zároveň je tím podporuje :-)
 • pomáhá s propagací jednotlivých míst České a  Slovenské republiky - projekt ukazuje nádherná místa v našich zemích široké veřejnosti a díky tomu je také propaguje...
 • rozvíjí dary (nadání) především dětí a mladých lidí (např. tvořivost) - podle Bible má každý z lidí nějaký dar - může být v něčem dobrý. To samo o sobě je velmi důležité - motivující. V rámci projektu jsou mladí lidé motivováni k tomu, aby toto dary hledali a dále rozvíjeli - i díky tomu může být kvalita jejich života vyšší...
 • podporuje zájem o čtení knih, vzdělání a všeobecný přehled - jelikož jsou do projektu zapojeny zejména knihovny, jsou součástí (i jako následné) aktivity vedoucí k podpoře čtení knih, vzdělávání a všeobecného přehledu...
 • povzbuzuje a posiluje, přináší radost do života, ukázuje na nádherné detaily v okolí - dnešní doba není jednoduchá - tlak z různých stran skoro na každého z nás. Proto možnost zastavit se, odpočinout si, být povzbuzen a posílen, vidět ty úžasné Boží dary a zaslíbení pro každého z nás - je velmi potřeba...
 • předává praktické zkušenosti a dovednosti především mladým lidem - součástí projektu je aktivní spolupráce s mladými lidmi - zejména studenty základních, středních a vysokých škol včetně těch, kteří jsou již "v pracovním procesu". Díky různým aktivitám se mohou i mladí lidé získat mnoho zajímavých zkušeností... :-)
 • podporuje zejména knihovny a školy, ale také jiné instituce - díky spolupráci a zapojení různých institucí, veřejnosti a dalších partnerů je projekt podporou vybraným veřejným institucím - což je potřeba :-)
 • pomáhá k odpočinku a relaxaci - různé aktivity napomáhají k tomu, co každý z nás potřebuje neustále. A žel někteří z nás v daleko větší míře :-( Proto vše je koncipováno tak, aby pomohlo alespoň malinko :-)

Celý projekt je koncipován tak, aby se do něj mohly zapojit všechny věkové kategorie (malé děti, žáci a studenti škol, dospělí, senioři) a být těmto lidem přínosem zejména v osobním životě.


Témata:
jednotlivá témata - podle biblického týdne stvoření (Genesis 1,1 – 2,3) - den, noc, obloha, vodstvo, pevniny, rostliny, slunce, měsíc, hvězdy, zvířata, lidé, odpočinek...

 

Výstupy:
cílem účastníků je přiblížit jednotlivá témata podle biblického týdne stvoření a to v následujících kategoriích:

 • fotografie
 • malba nebo kresba
 • báseň
 • píseň
 • povídka (příběh)
 • libovolné ztvárnění
 • nalezeno :-)
 • volná kategorie

 

Účastníci:
děti (žáci, studenti) - mateřské školky, základní, střední a vysoké školy, široká veřejnost
Jednotliví účastníci budou rozděleni dle příslušných kagegorií:
                    0-5 let, 6-10 let, 11-15 let, 16-20 let, 21 a více


Průběh:

 • dohoda realizace mezi partnery a realizátory projektu - navázání spolupráce s místními a regionálních partnery projektu – zejména knihovny, ale mohou být i školy, vedení města a obcí, místní podnikatelé, místní média, atd.
 • výběr odborné poroty - zástupci realizátorů a partnerů, vybrané osobnosti, děti, studenti, apod. - kteří budou vybírat nejzajímavější exponáty :-)
 • vyhlášení projektu a oslovení veřejnosti - optimální čas přelom zima/jaro. Předpoklad oslovení všech věkových kategorií v daném místě 
 • průběžné zvěřejňování získaných výstavních exponátů – na webu, v místních médiích, výstavních prostorech (knihvny, školy, MěÚ a OÚ), BibleTV...
 • uzávěrka příjmu exponátů - přelom podzim/zima
 • hodnocení odbornou porotou - výběr těch nejzajímavějších exponátů :-)
 • vyhlášení výsledků v rámci benefice (výtěžek věnován potřebným v daném místě) –benefiční koncert, bohoslužba, setkání...
 • realizace výstavy přijateých exponátů - v maximální míře – např. 1-3 měsíce (knihovna, výstavní sály, internet,místní média, apod.)
 • postoupení do celorepublikového kola :-)Realizátoři a partneři:
realizátoři: I4U o.s. a BibleTV, místní organizace (knihovny, školy, MěÚ a OÚ)
partneři: Info-Bible.cz, Hamri.cz, místní a regionální organizace, média, firmy, apod.


Kontakt:
- Petr Hamrozi, koordinátor projektu
Tel.: +420 604 235 153 (CZ), +421 949 311 148 (SK)
E-mail: petr.hamrozi@hamri.cz, ICQ: 313-237-807, Skype: hamri_cz, Facebook: Petr Hamrozi

 

Samostatnou prezentaci projektu naleznete na www.vystavabible.cz.

Projekt Krásy Česka a Slovenska... aneb jak to Pán Bůh krásně stvořil :-) můžete samozřejmě podpořit i vy... :-)

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.0557 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál