Barry O’Byrne: Spolupracujme s podniky v cestě za nulovými emisemi


Barry O’Byrne: Spolupracujme s podniky v cestě za nulovými emisemi

Pandemii koronaviru se mnoho podniků dokázalo postavit s nebývalou zarputilostí. Zatímco se vedoucí pracovníci firem snaží neustále vymýšlet nové způsoby, jak se s dopady této situace vypořádat, na obzoru se začíná rýsovat zásadní proměna našich životů. Oba faktory změní podnikání od základů.

Když jsem mluvil s klienty, jejich odhodlání změnit fungování svého podnikání mě až zarazilo. Některé z jejich potřeb bych popsal jako pragmatické – revize nájmů, větší automatizace a vyvíjející se chování zákazníků. Některé potřeby ale sahají mnohem hlouběji. Podle nejnovějšího průzkumu HSBC Navigator 86 % podniků očekává, že zlepšení v oblasti udržitelnosti zvýší jejich příjmy. V důsledku toho si tři čtvrtiny z 10 000 dotázaných společností stanovily cíle v oblasti životního prostředí, sociální a správní oblasti (ESG).

HSBC nedávno oznámila, že podpoří své klienty, kteří se chtějí podílet na řešení klimatické krize. Cílem banky je dostat své financované emise – tedy emise produkované jejími klienty – na nulu do roku 2050 nebo dříve. Do roku 2030 vyčlenila HSBC k tomuto účelu od 17 do 23 bilionů korun (0,75–1 bilion dolarů).

Z globální pandemie se dají vyvodit i určitá pozitiva, jako je například schopnost podniků lépe reagovat na nepředvídatelné změny. Odnesli jsme si také užitečnou lekci. Tou byla potřeba změnit, co a jak děláme, a to v mnohem větším měřítku, než jsme si původně dokázali představit.

Současný vývoj poukazuje na to, že se udržitelnost stává důležitou součástí podnikání. Jako první tu máme závazek Číny dosáhnout nulových emisí do roku 2060,1 ke kterému se rychle připojily i Japonsko a Jižní Korea. Dále se jedná o obnovenou podporu ze strany nové administrativy Spojených států, která jistě najde spojence mezi lídry EU.

Tyto velké ekonomiky vysílají na trh jasný signál a firmy i investoři, kteří s nimi obchodují, budou muset reagovat. Zmiňované závazky znamenají velkou příležitost pro průkopníky v oblasti životního prostředí a vytvářejí tlak na zaostávající země. Je proto nesmírně důležité finančně podpořit firmy a komunity, které se vydají tímto směrem.

Zadruhé se mnohem více podniků zavazuje k tzv. „dekarbonizaci“. Zejména odvětví s vysokými emisemi, jako je ropný a plynárenský průmysl, budou klíčem k uskutečnění plynulého přechodu k bezemisnímu podnikání.2

K řešení klimatické změny přispívají banky nejvíce tím, že finančně podpoří své klienty, kteří se rozhodli snížit své emise na nulu. Například v loňském roce se HSBC spojila s největším světovým maloobchodníkem Walmart při zavedení finančního systému, který přiřazuje finanční náklady dodavatelů k jejich udržitelnosti. Tento krok klade důraz na efektivitu a vyšší ESG standardy u dodavatelských řetězců.

Zatřetí, inovace snižují náklady na zelené technologie, zejména v oblasti obnovitelné energie.3 Vzhledem k tomu, že poptávka po energii během lockdownu poklesla, Velká Británie fungovala několik měsíců bez uhlí jako zdroje energie. Jednalo se o nejdelší období bez využití uhlí od průmyslové revoluce.4

K tomu připočtěme, že solární energie je podle analýzy Mezinárodní agentury pro energii v současné době nejlevnější v historii a že náklady na její financování jsou nízké.5 Kromě podpory stávajících klientů proto vyčlenila HSBC 100 milionů dolarů na investice do společností vyvíjejících nízkouhlíkové technologie.

Dnešní nízké výpůjční náklady vytvářejí příležitost pro investování do věcí, které se v budoucnu vyplatí. Mexická kuřecí a mléčná farma Agroindustrias AG například využila současné situace na trhu a vzala si tzv. zelený úvěr na instalaci solárních panelů s průměrnou životností mezi 25 a 30 lety. Díky nižším nákladům na energii se jim tato investice vrátí zhruba do čtyř let.

U některých firem bude přechod na bezemisní podnikání náročný. Drtivá většina z nich už ale vidí přímé dopady na jejich podnikání. Udržitelnost se totiž stává stále důležitějším faktorem při obchodních rozhodnutích. Navíc firmy, které se do tohoto trendu zapojí jako první, si s nejvyšší pravděpodobností vytvoří udržitelnou konkurenční výhodu.


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.3027 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál