TEMPL FEST OSTRAVA 2012


Ve dnech 1. – 9. června 2012 se v Ostravě uskuteční festival TEMPL FEST OSTRAVA. Hudebními i tanečními vystoupeními, výstavou či filmovou projekcí a populárně naučnými přednáškami chceme připomenout, že až do tragédie holocaustu byla historie Ostravy a také naší země výrazně spoluvytvářena našimi židovskými spoluobčany, ať už v oblasti kulturní, či v oblasti hospodářské. Ani v pozdější době nebyla pouta zpřetrhána a naše země později např. ovlivnila okolnosti vzniku státu Izrael. V rámci festivalu chceme také připomenout významné společné duchovní dědictví židů a křesťanů, a také židovské kořeny křesťanské víry. V rámci festivalu vystoupí hudební a taneční skupiny celkem ze tří zemí – Česka, Polska a Izraele. Po roce k nám opět zavítá skupina z izraelské Tiberiady „Hava nagilla band“, z Prahy skupina „Tateloshn“ pod vedením Michala Foršta, taneční skupina „Klezmer“ z Cieszyna, nebo domácí „Mamalör“ (klezmer z Vítkovic).
Kulturní program se bude prolínat s přednáškami odborníků a řečníků, kteří dokáží svá témata poutavě podat i nezasvěceným posluchačům. Za všechny přednášející můžeme zmínit účast P. Mgr. Václava Vacka – známého katolického faráře z Letohradu, nebo jednoho z našich nejuznávanějších hebraistů Doc. ThDr. Tomáše Novotného.

Projekt a myšlenka festivalu vychází z přesvědčení, že kořeny naší židovsko – křesťanské civilizace je zapotřebí neustále připomínat. O to víc v současné době, kdy je na vzestupu šíření různých ideologií (ať už orientovaných doleva nebo doprava) a jejichž součástí se bohužel často stává také antisemitská rétorika. K hledání, poznávání a prožívání našich kořenů chce festival malým dílem přispět.


Řekli o festivalu:
"Ve zpěvu srdce Bohu lze uchovat, co dějinné etapy lidstva chtěly vyvrátit z kořenů. Hluboká víra, svědectví dané světu, je dnes společnou cestou židů i křesťanů." Mons. František Václav Lobkowicz - biskup ostravsko - opavský

„Chybělo maličko, aby tu po židovských obyvatelích nezůstala ani vzpomínka. I jejich sousedé totiž měli zmizet, ať mluvili česky, polsky nebo německy. Nevešli se do té „správné“ kolonky Čističů národa. Naštěstí všechny vzpomínky nezahynuly. A nezmizeli zcela ani ti, kteří nesou tradici Mojžíšovu tisíciletími. Naslouchejme písním druhých a buďme pozorní k jejich životu. Vždyť všichni máme jednoho Tátu na nebeských výšinách. Jen cesty k němu nalézáme různé. A v tom je ta krása volby. Chraňme ty stezky.“ Mgr. Michal Foršt - kantor Židovské obce v Ostravě


Nad festivalem převzali záštitu:
Židovská obec v Ostravě
Mons. František Václav Lobkowicz - biskup ostravsko - opavský
Mgr. Jan Wacławek - biskup Slezské církve evangelické a.v.

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.4293 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál