Pro zamyšlení: Jen se neboj, bohatne-li někdo

Diskuse


Jen se neboj, bohatne-li někdo

Proč bych se bál ve zlých dnech,
když mě obklopují zvrhlí záškodníci,
kteří spoléhají na své jmění
a svým velkým bohatstvím se chlubí?
Nikdo nevykoupí ani bratra,
není schopen vyplatit Bohu sám sebe.
Výkupné za lidský život je tak velké,
že se každý musí provždy zříci toho,
že by natrvalo, neustále žil a nedočkal se zkázy.

Vždyť vidí, že umírají moudří,
hynou stejně jako hlupák nebo tupec
a své jmění zanechají jiným.
Ti však myslí, že tu jejich domy budou věčně,
jejich příbytky po všechna pokolení,
svými jmény nazývají role.
Ale člověk, byť byl ve cti, nemusí ani noc přečkat;
podobá se zvířatům, jež zajdou.

To je cesta těch, kdo bláznovství se drží;
za nimi jdou ti, kdo si libují v jejich řečech.
Ženou se jako ovce do podsvětí, sama smrt je pase.
Zrána je pošlapou lidé přímí,
a co vytvořili, zhltne podsvětí, trvání to nemá.
Avšak mne Bůh ze spárů podsvětí vykoupí,
on mě přijme!
Jen se neboj, bohatne-li někdo
a množí-li slávu svého domu;
zemře, nic nevezme s sebou,
jeho sláva za ním nesestoupí.
I když zaživa si dobrořečil:
"Chválí tě, že sis to zařídil tak dobře,"
musí se přidat k pokolení svých otců,
kteří nikdy nezahlédnou světlo.
Člověk, byť byl ve cti, nemusí mít rozum,
podobá se zvířatům, jež zajdou.


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.7786 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál