Poddej se Bohu a najdeš klid

Poddej se Bohu a najdeš klid,
takto ti vzejde blahobyt.
Z jeho úst přijmi učení,
vezmi si k srdci jeho výroky.
K Všemohoucímu když se navrátíš,
on tě obnoví!
Ze svého stanu vyžeň bezpráví,
své zlato musíš do prachu zahodit,
ofirské zlato mezi říční balvany.
Pak bude Všemohoucí zlatem tvým,
hromadou stříbra bude ti.
Všemohoucí pak bude tvou rozkoší,
až k Bohu tvář svou obrátíš.
Budeš se k němu modlit a on tě vyslyší,
své sliby tehdy vyplníš.
Cokoli rozhodneš, obstojí,
tvé cesty budou světlem zality.
‚Hlavu vzhůru!‘ řekneš zkroušeným,
a kdo klopí oči, toho Bůh zachrání.
Vysvobodí i toho, kdo není bez viny,
vysvobozen bude pro čistotu rukou tvých.

Zdroj informací

Autor: Jób 22,21-30
Kniha: Bible

Více informací

Více informací naleznete v Bibli.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.0536 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál