Pravá víra

Víra, která tvrdí, že nemusíme Boha poslouchat, není pravá víra. Je to spíše postoj, který tvrdí něco, co není pravda. „Je to skutečně milost, že jste zachráněni. Sami k tomu nemůžete přidat nic, než že vírou přijmete, co Bůh pro vás učinil.“ (Bible: Efeszkým 2,8) „Víra, která se neprojevuje činy, je sama o sobě mrtvá a bezcenná.“ (Bible: List Jakubův 2,17)
Ježíš Kristus, dříve než přišel na tuto zemi, nechal o sobě napsat: „Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním, tvůj zákon mám ve svém nitru.“(Bible: Žalm 40,9) Předtím, než se po svém pobytu na zemi vrátil k Otci, řekl: „Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.“ (Bible: Jan 15,10) Bible nás také upozorňuje: „Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on.“ (Bible: 1. List Janův 2,3.6) „Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, proto ho následujme.“ (1. List Petrův 2,21)

Zdroj informací

Autor: Ellen Gould Whiteová
Kniha: Cesta k vnitřnímu pokoji

Více informací

Více informací naleznete v knize Cesta k vnitřnímu pokoji.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.7807 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál