Svým lidstvím se Kristus přiblížil k člověku

Svým lidstvím se Kristus přiblížil k člověku, božstvím byl spojen s Božím trůnem. Jako Syn člověka je pro nás příkladem poslušnosti, jako Syn Boží nám dává sílu poslouchat. To on promluvil z keře na hoře Chorébu k Mojžíšovi: "JSEM, KTERÝ JSEM... Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám." (Ex 3,14) Pro Izraelce to byl slib vysvobození. Když potom přišel "v podobě člověka", řekl o sobě: JÁ JSEM. Dítě z Betléma, tichý a pokorný Spasitel, je Bohem, který "byl zjeven v těle" (1 Tm 3,16). A nám říká: "Já jsem dobrý pastýř." "Já jsem ta cesta, pravda i život." "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi." (J 10,11; 6,51; 14,6; Mt 28,18) JÁ JSEM zárukou každého zaslíbení. JÁ JSEM, nebojte se. "Bůh s námi" je jistota - osvobozuje nás od hříchu, dává nám sílu k poslušnosti nebeského zákona.

Zdroj informací

Autor: Ellen Gould Whiteová
Kniha: Touha věků

Více informací

Více informací naleznete v knize Touha věků.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.2195 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál