Ten, kdo chce povstat, musí nejdříve padnout

Marie se těšila, že Mesiáš usedne na Davidův trůn a bude vládnout. Nechápala však, že cesta k němu je plná utrpení. Simeon naznačil, že Mesiášův život na zemi nebude snadný. Slovy „i tvou vlastní duší pronikne meč“ chtěl Bůh ve své lásce připravit Marii na těžký úděl, který pro něho bude muset snášet.
Simeon řekl: „Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat.“ (L 2,34) Ten, kdo chce povstat, musí nejdříve padnout. I my musíme padnout na Skálu a rozbít se, teprve potom můžeme být v Kristu pozdvihnuti. Chceme-li poznat slávu duchovního království, musíme se zbavit sobectví a pýchy. Židé nepřijali slávu, která vyžadovala pokoru. Proto nepřijali ani svého Vykupitele. Byl znamením, kterému se vzpírali.

Zdroj informací

Autor: Ellen Gould Whiteová
Kniha: Touha věků

Více informací

Více informací naleznete v knize Touha věků.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.2306 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál