Světové Muzeum a Knihovna Bible

Světové Muzeum a Knihovna Bible

V současnosti připravujeme unikátní projekt světového formátu. Světové Muzeum a Knihovna Bible si klade za cíl vytvořit kvalitní a důstojné místo, které zpřístupní unikátní exponáty Biblí, duchovních knih a mnoha dalších biblických zajímavostí široké veřejnosti.
Vše bude doplněno rozsáhlým přiblížením biblických dob i křesťanských hodnot. Součástí bude postupně také rozsáhlý fond Biblí a křesťanské literatury, zajímavých exponátů souvisejících s Biblí a biblickým poselstvím a mnoho dalších zajímavostí. Fond bude k dispozici lidem všech věkových kategorií...

 

Proč Světové Muzeum a Knihovna Bible?

Myšlenka na "důstojné místo" prezentující a přibližující Bibli, i její poselství, vznikala postupně, především díky realizaci unikátní putovní výstavy BIBLE VČERA, DNES a ZÍTRA, která postupně navštěvuje celou Českou a Slovenskou republiku. Výstava zahájila svou pouť v dubnu 2009 a od té doby navštívila desítky měst a obcí.

Uvědomujeme si hodnotu této sbírky, ale především Bible a jejího poselství. Lidé mají o pravé křesťanské (biblické) hodnoty stále zájem, zejména ti moudří :-).

 

Bible si zaslouží důstojné místo

Bible je téma, které je rozsáhlé a především její obsah mnoha lidem "velmi pomáhá". Bible výrazně ovlivnila naší historii, proto si jistě zaslouží mít důstojné místo, které přiblíží její vznik, historii a současnost. Věříme, že s Boží pomocí se tak podaří vytvořit důstojné zázemí Bible, křesťanské literatury a pravých duchovních hodnot.

Základem projektu Světového Muzea a Knihovny Bible je rozsáhlá sbírka. S projektem máme dlouhodobé plány a cíle. Jsme rádi, že se do projektu postupně zapojují dobrovolníci z celého světa.

 

Co je základem Světového Muzea a Knihovny Bible?

Základem pro připravovaný projekt je rozsáhlá sbírka Biblí, křesťanské literatury, obrazů, materiálů pro děti a mladé a mnoha dalších zajímavostí...

Nejstarší exponáty pocházejí z druhé poloviny 16. století, konkrétně rok 1540, 1549 a 1556-7. V současnosti sbírka čítá cca 1 000 exponátů v různých formátech a provedeních a neustále se rozšiřuje. Část sbírky v tuto chvíli putuje v rámci výstavy BIBLE VČERA, DNES a ZÍTRA.

Kromě exponátů Biblí a křesťanské literatury jsou k dispozici i jiné exponáty související s Biblí a jejím poselstvím. K vidění jsou různé mapy, atlasy, historické přehledy, hudební nástroje, fotografie. Materiálů je celá řada :-).

Z vybraných exponátů lze jmenovat:

 • parafrázované žalmy z roku 1540
 • Melantrichovy Bible z roku 1549 a 1556-7
 • ruční přepis evangelia podle Marka z roku 1958, přepisovaný na cigaretový papírek jedním politickým vězněm
 • Bible do nepohody - voděodolná Bible
 • Bible a kancionál v řeči černošského kmene Zulu, Bible v  esperantu
 • stovky nejrůznějších Biblí a biblických knih v různých jazycích a provedeních
 • rytiny Rembrandta van Rijna na biblické motivy
 • rytiny Gustava Dorého
 • desítky obrázků dětí přibližující biblické příběhy
 • mapy a historické přehledy
 • unikátní ruční přepis Bible
 • a mnohé další zajímavosti...

Celou sbírku neustále rozšiřujeme.
Pomozte nám i vy realizovat cíle Světového Muzea a Knihovny Bible.

 

 

Kde sídlíme?

Jednotlivé expozice se v současnosti připravují. Část sbírky můžete ovšem vidět v rámci unikátní putovní výstavy BIBLE VČERA, DNES a ZÍTRA, která postupně navštěvuje celou Českou a Slovenskou republiku.

Nicméně postupně pracujeme na tom, aby bylo možné jednotlivé expozice umístit do vhodných míst v České republice, na Slovensku a v Polsku. V budoucnu bychom rádi vybrané expozice umístili i do dalších zemí celého světa.

Česká republika, Slovensko a Polsko

Celý projekt Světového Muzea a Knihovny Bible je velmi rozsáhlý a rozložen do několika etap. Proto bude Světovém Muzeum a Knihovna Bible umístěno v několika lokalitách v České republice, na Slovensku a také v Polsku. V současnosti probíhají jednání o hlavních lokalitách - zejména na severní Moravě, na severozápadním Slovensku a v jížním Polsku.

O umístění jednotlivých expozici Vás budeme průběžně informovat. První expozice bude otevřena již na začátku roku 2016 v České republice!

 Máte tip na zajímavou lokalitu?

Proto Vás prosíme o pomoc, zejména finanční, při realizaci tohoto záměru. Máte-li také tipy na zajímavé lokality, kde bychom mohli umístit vybrané expozice, budeme rádi za podrobnější informace...

 

 

 

Pomozte nám s realizací projektu Muzea a Knihovny!

Pokud se Vám myšlenka a vize Světového Muzea a Knihovny Bible líbí, rádi bychom Vás požádali o pomoc při přípravě a realizaci tohoto projektu. Vše je velmi náročné, proto bychom byli rádi, kdybyste se i vy rozhodli pro podporu projektu. Mějte na paměti, že nepodporujete "nás", ale "Boží dílo".

 

1. Vhodné nemovitosti a/nebo pozemky
Pro některé expozice hledáme vhodné nemovitosti a také pozemky za výhodných podmínek (jelikož je projekt neziskový, jsou možnosti omezené). Preferujeme lokalitu severní Moravy, severozápadního Slovenska nebo jížního Polska. Samozřejmě se nebráníme i jiné "zajímavé nabídce" v jiných částech ČR, Slovenska, Polska i jiných zemí.

Pro pobočky Světového Muzea a Knihovny hledáme také vhodné objekty v jednotlivých zemích Evropy, Asie, Ameriky a Austrálie. Pomozte nám!

 

2. Další exponáty Biblí, křesťanské literatury i souvisejících materiálů
Naším cílem je vytvořit kvalitní muzeum a knihovnu světového formátu. Uvědomujeme si, že se jedná o dlouhodobou záležitost. Nicméně je potřeba někde začít :-). Proto i nadále hledáme zajímavé exponáty Biblí a křesťanské literatury (v různém stáří, stavu, provedení, se zajímavými příběhy, v různých jazycích...), samozřejmě také různé doplňkové materiály - např. hudební nástroje z biblických dob, mapy, obrazy, fotografie, apod.

Tyto exponáty a zajímavosti můžete pro projekt:

 • darovat
 • dlouhodobě zapůjčit
 • nabídnout k odkoupení

 

3. Finanční prostředky
Celý projekt je finančně velmi náročný. Proto bychom Vás rádi požádali o finanční příspěvky v jakékoliv výši (jednorázové a / nebo pravidelné). Finanční prostředky pokrývají (a budou pokrývat) celý projekt muzea a knihovny Bible. Mezi náklady patří zejména:

 • pořízení, rekonstrukci nebo úpravu vybraných nemovitostí Muzea a Knihovny
 • provoz nemovitosti - energie, provozní náklady (propagace, telekomunikace), apod.
 • pořízení zajímavých exponátů Biblí, křesťanské literatury a dalších zajímavých exponátů
 • náklady na technické vybavení muzea (vitríny, technické zázemí, apod.)
 • realizace doprovodných aktivit - další tématické výstavy, přednášky, besedy pro školy a skupiny, apod.
 • mzdové náklady zaměstnanců a spolupracovníků (i když hlavní je účast dobrovolníků)
 • a další náklady související s realizací (samotným provozem) muzea a jeho poboček

V současnosti postupně shromažďujeme finanční prostředky na tyto účely. Pomůžete nám? :-)

 

Pokud byste se rozhodli tento projekt podpořit, můžete tak učinit ve formě:

 • formou veřejné sbírky - číslo účtu 2800793837 / 2010
 • pravidelného nebo jednorázového daru pro spolek I4U, o.s
 • zakoupením cihly pro stavbu, rekonstrukci a provoz muzea
 • zakoupením některých výrobků nebo služeb našich partnerů

 

Veřejná sbírka pro Muzeum a Knihovnu
Pomozte nám získat finanční prostředky na zakoupení vhodného objektu, kde vznikne Světové Muzeum a Knihovna Bible

Číslo účtu: 2800793837 / 2010

 

Údaje pro bezhotovostní platby:

Uveďte variabilní symbol 555, abychom mohli platbu přiřadit na konkrétní účel. Nebude-li uveden variabilní symbol, bude platba automaticky použita na provozní náklady nebo na vybrané projekty I4U, o.s..

Bankovní spojení pro platby v rámci České republiky:
2300443224 / 2010 - FIO Banka, pobočka Český Těšín
  231515781 / 0300 - ČSOB - Poštovní spořitelna, pobočka Český Těšín

Bankovní spojení pro platby v rámci Slovenské republiky:
Platby jsou účtovány jako vnitrostátní převod - tedy bez mezinárodních poplatků
2300443224 / 8330 - FIO Banka

Bankovní spojení pro platby ze zahraničí (kromě Slovenska):
IBAN: CZ5620100000002300443224
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Adresa banky pro mezinárodní převod: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1

 

 

Prohlédněte si naší fotogalerii a přesvědčte se sami, jaké zajímavosti jsou k dispozici :-)

Fotogalerie

Zobrazit celou fotogalerii

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.3199 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál