Bůh je pro celý vesmír zdrojem života

Bůh je pro celý vesmír zdrojem života, světla a radosti. Jeho dary jsou jako paprsky vyzařující ze slunce. Proudí od něj ke všemu, co stvořil, jako potůčky z pramene. Žije-li v srdci člověka Bůh, projeví se to ve vztahu k dalším lidem jako láska a blahodárný vliv.
Náš Spasitel měl radost, když mohl povznést nebo zachránit nějakého člověka. Nešlo mu o to, aby sám sebe uchránil před utrpením a smrtí, vždyť dobrovolně zemřel na kříži. Také andělé usilují, aby ostatní bytosti byly šťastné. To je zdrojem jejich radosti. Sobečtí lidé nejsou ochotni se snížit, aby pomohli chudým, nemocným nebo lidem, kteří nejednají správně. Andělé to však dělají. Srdce všech bytostí ve vesmíru, které nepropadly zlu, naplňuje Ježíšova láska, proto prožívají plnou radost a štěstí. Následovníky Ježíše Krista na zemi má motivovat k činnosti stejná láska.

Láska Ježíše Krista v srdci člověka se projeví jako příjemná vůně, kterou není možno utajit. Každý, s kým se potkáme, pocítí její vliv. Přítomnost Ježíše Krista v našem životě se projeví jako pramen vody v poušti. Vyvěrá, aby přinášel prospěch všem. Těm, kdo umírají v zajetí zla, dodává chuť pít a přijmout záchranu. Láska k Ježíši Kristu nás povede, abychom podobně jako on usilovali o záchranu a povznesení ostatních. Jeho láska nás motivuje, abychom byli milosrdní a laskaví. Budeme mít soucit s celým Božím stvořením.

Zdroj informací

Autor: Ellen Gould Whiteová
Kniha: Cesta k vnitřnímu pokoji

Více informací

Více informací naleznete v knize Cesta k vnitřnímu pokoji.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.1658 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál