Kristova láska je oživující silou

Kristova láska, která proniká do celé bytosti, je oživující silou. Každé živé části - mozku, srdci, nervům - přináší svým dotekem zdraví. Povzbuzuje nejlepší síly člověka k činnosti. Osvobozuje člověka od viny, zbavuje ho starosti a žalu, strachu a úzkosti, která deptá životní síly. S ní přichází klid a jistota. Vštěpuje do duše radost, kterou nedokáže pokazit nic na zemi, radost v Duchu svatém, radost, která dává zdraví a život.
Slova našeho Spasitele: "Pojďte ke mně... a já vám dám odpočinout" (Bible: Matouš 11,28) jsou předpisem k léčbě tělesných, duševních a duchovních nemocí. Ačkoli si lidé způsobují utrpení sami svým nesprávným jednáním, pohlíží na ně Kristus se soucitem. V něm mohou najít pomoc. Kristus učiní velké věci pro ty, kdo v něho věří.

Zdroj informací

Autor: Ellen Gould Whiteová
Kniha: Život naplněný pokojem

Více informací

Více informací naleznete v knize Život naplněný pokojem.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 2.349 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál