Všechnu naději jsem složil v Hospodina

Všechnu naději jsem složil v Hospodina.
On se ke mně sklonil,
slyšel mě, když o pomoc jsem volal.
Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna,
postavil mé nohy na skálu,
dopřál mi bezpečně kráčet,
a do úst mi vložil novou píseň,
chvalozpěv našemu Bohu.
Uvidí to mnozí a pojme je bázeň,
budou doufat v Hospodina.
Blaze muži, který doufá v Hospodina,
k obludám se neobrací,
ani k těm, kteří se uchylují ke lži.
Mnoho divů jsi už vykonal, můj Bože, Hospodine,
ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná nikdo.
Chci je rozhlašovat, mluvit o nich,
je jich tolik, že je vypovědět nelze.

Zdroj informací

Autor: Žalm 40,1-6
Kniha: Bible

Více informací

Více informací naleznete v Bibli.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.4807 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál