Zachraňuješ chudáka z moci silnějšího

Bez důvodu na mě svoji síť nastražili,
bez důvodu pro mě jámu kopali.
Neštěstí ať na ně přijde znenadání,
síť, kterou políčili, ať je uloví,
jen ať se zřítí do svého neštěstí!
Má duše však bude v Hospodinu jásat,
radovat se bude z jeho záchrany.
Všechny mé kosti tehdy řeknou:
„Kdo se ti, Hospodine, vyrovná?“
Zachraňuješ chudáka z moci silnějšího,
chudého ubožáka před tím, kdo ho vydírá!

Zdroj informací

Autor: Žalm 35,7-10
Kniha: Bible

Více informací

Více informací naleznete v Bibli.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.4398 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál