BibleTV ve Vaší televizi a další novinky :-)

BibleTV ve Vaší televizi a další novinky :-)

Milí přátelé,

děkujeme Vám za přízeň a rádi bychom Vás informovali o několika novinkách, které jsme připravili, úspěšně odzkoušeli a také o novinkách, které se připravují a se kterými se v nejbližších dnech setkáte :-)


BibleTV dostupná v klasických televizích
Díky technologii, jenž byla vyvíjena "na míru" přímo pro BibleTV, v kombinaci se speciálním softwarem ze Spojených států, byla úspěšně odzkoušena možnost sledovat BibleTV také prostřednictvím klasických televizorů - a to jak archiv, tak živé vysílání BibleTV. Přiložený obrázek Vám vše přiblíží :-) (na obrázku je k vidění Bohoslužba ze dne 31. prosince 2011 s kázáním br. Marka Wagnera). Podmínkou je zabudovaný internet v této televizi, což se dnes již stává pomalu standardem. Máme ovšem dobrou zprávu i pro majitele televizorů, které nemají zabudovaný internet. V nejbližších dnech bychom rádi otestovali i možnost sledování BibleTV prostřednictvím speciálních zařízení, které to umožní - snad se vše podaří :-) O výsledcích Vás budeme samozřejmě informovat! Pokud byste nám rádi pomohli s testováním, neváhejte nás kontaktovat :-)

BibleTV dostupná v mobilních zařízeních
S jednotlivými změnami ve formátech archivovaných videí i samotným on-line vysíláním byla také odzkoušena možnost sledovat BibleTV prostřednictvím drtivé většiny mobilních zařízení - tedy vybrané mobilní telefony, tablety, apod. Věříme, že Vás vše potěší a budete moci sledovat oblíbené pořady BibleTV kdekoliv :-)

Mojetelevize
Velmi užitečnou novinkou, která se nyní testuje a dolaďuje je aplikace Mojetelevize. Díky ní si budete moci sami sestavit svůj vlastní program v rozsahu, který Vám vyhovuje :-)
K dispozici budete mít neomezený počet Vámi zvolených programů (playlistů) ve třech kvalitách obrazu. Aplikace Mojetelevize je jedinečná i v tom, že si budete moci zvolit svůj vlastní program z jednotlivých videí umístěných v archivu jako celku (celé video), nebo pouze vybrané části příslušných videí (např. čas od 10:15 do 13:23, apod.). Je tak možné uložit si a spustit pouze vybrané úseky - kázání, příběhy pro děti, písně, apod. Vše se bude, jistě i díky uživatelům BibleTV, neustále zlepšovat a zdokonalovat :-)

B archiv
Vnímáme, že v adventních sborech i mimo ně je spousta velmi kvalitních programů - přednášky, bohoslužby, programy pro děti, zajímavé životní zkušenosti a příběhy, besedy a mnohé další programy. Nicméně v mnoha případech není k dispozici dostatečně kvalitní nebo rozsáhlá technika, jenž by umožnila pořízení záznamu v dostatečné kvalitě. Což je jistě velká škoda... Proto jsme se rozhodli dát postupně prostor i těmto záznamům - tedy těm, které jsou možná technicky "méně kvalitní", ale mají výborný obsah. Věříme, že mnohdy úžasné poselství, které my jako křesťané máme k dispozici, bude velkým povzbuzením a posílením pro Vás i Vaše blízké. A to i přesto, že záznam není "profesionální" :-). Osobně vnímáme, že je nejdůležitější samotný obsah, než-li technické provedení. Děkujeme všem, kteří se rozhodli, v rámci svých technických a finančních možností, do projektu B archivu zapojit a věříme, že i díky nadšení mnoha ochotných Božích služebníků, budete moci sledovat zajímavé projekty z celé České a Slovenské republiky :-)

Postupně pro Vás připravujeme, ve spolupráci s našimi partnery a spolupracovníky z celé České a Slovenské republiky, i další novinky a zajímavosti - již nyní se můžete těšit na průběžné rozšiřování BibleTV  :-)

 

Podporujeme i realizujeme další zajímavé projekty

BibleTV si také uvědomuje svou odpovědnost a proto dlouhodobě podporujeme různé zajímavé projekty a aktivity. V současnosti jsme se rozhodli podpořit projekt Bible očima dětí, který je úzce propojen s unikátní putovní výstavou BIBLE VČERA, DNES a ZÍTRA. Zároveň jsme, ve spolupráci s občanským sdružením I4U, spustili Česko-Slovenský projekt Krásy Česka a Slovenska... aneb jak to Pán Bůh krásně stvořil :-) a také připravujeme dva zcela nové projekty - Ježíš a Bible! a Láska – Boží dar! Do jednotlivých projektů bude samozřejmě zapojena také široká veřejnost, sbory, školy, knihovny, veřejné instituce, média a další partneři z celé České a Slovenské republiky. Pokud se Vám projekty líbí a rádi byste se do nich zapojili či je jakkoliv podpořili - neváhejte nás kontaktovat kdykoliv :-)

Více informací o jednotlivých projektech:

Bible očima dětí
Přibližte mnoha lidem Váš pohled na Bibli a oblíbené biblické příběhy. Již bezmála tři roky putuje celou Českou a Slovenskou republikou unikátní putovní výstava BIBLE VČERA, DNES a ZÍTRA. Projekt je realizován občanským sdružením I4U a Maranatha o.s., ve spolupráci s Městskými a Obecními knihovnami, školami, jednotlivými sbory a dalšími partnery. Partnerem je samozřejmě také naše BibleTV :-) Průběžně je neustále celá výstava zkvalitňována a rozšiřována o mnohé zajímavosti. Jednou z nich je např. souběžný projekt Bible očima Rembrandta, připravují se i jíné – snad velmi zajímavé :-) I díky tomu vznikla myšlenka na další rozšíření o obrázky dětí...

Krásy Česka a Slovenska... aneb jak to Pán Bůh krásně stvořil :-)
V celé České a Slovenské republice je mnoho nádherných míst a žijí zde velmi zajímaví a nádherní lidé. Možná to tak na první pohled nevypadá, možná si toho ve svém shonu mnohdy ani nevšimneme... Unikátní Česko-Slovenský projekt je novou aktivitou občanského sdružení I4U a BibleTV

Ježíš a Bible!
Přibližuje Pána Ježíše – Jeho život, dílo, poselství, pomoc... Nikdo neovlivnil svět tak jak Pán Ježíš - milióny lidí byly ochotny za Ním jít a odevzdat mu svůj život. Projekt přiblíží
mimo jiné proč...

Láska – Boží dar!
V návaznosti na velmi úspěšný projekt unikátních putovních výstav BIBLE VČERA, DNES a ZÍTRA i Bible očima Rembrandta připravuje občanské sdružení I4U a BibleTV, ve spolupráci sdalšími partnery nový Česko-Slovenský projekt, jehož cílem je přiblížit a předat lidem lásku, zejména pak ukázat na to, že Pán Bůh je LÁSKA!


Poděkování a omluva :-)

Rádi bychom poděkovali všem příznivcům BibleTV za zájem o tento projekt. Zároveň se omlouváme za to, že ne vždy je vše "perfetkní" a "dokonalé" :-(. BibleTV není profesionální projekt - je amatárská. Je realizována mnoha ochotnými Božími služebníky, kteří se rozhodli touto formou sloužit Pánu Bohu a ukazovat lidem na Ježíše! Podílejí se na ní lidé, kteří vše realizují ve svém volném čase, za podpory svých skromných finančních prostředků a technických možností. Přesto věříme, že se BibleTV bude i nadále dařit zkvalitňovat a rozšiřovat tak, aby bylo možné pomoci co největšímu počtu lidí nalézt Pána Ježíše a prožívat s ním intenzivnější vztah - prostě prožívat MOCNÉ A ŽIVÉ KŘESŤANSTVÍ!

Dá-li Pán a podaří-li se nashromáždit dostatek finančních prostředků - rádi bychom v nejbližší době zakoupili další technické vybavení, které umožní zkvalitnění a rozšíření BibleTV. Věříme, že se do spolupráce zapojí i další nadšenci z celé České a Slovenské republiky. Budeme proto rádi za Vaše modlitby, podporu i jakoukoliv spolupráci :-)Plnost Božího požehnání přeje všem svým uživatelům, partnerům i spolupracovníkům


Tým BibleTV :-)

Fotogalerie

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.6359 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál