Sobotní škola: Záblesky Boha: 2. Bůh Stvořitel


Záblesky Boha: 2. Bůh Stvořitel

Průvodce studiem Bible Církve adventistů sedmého dne - 2/2012


Texty na tento týden
Mt 19,4; Jb 38,4–7; Dt 32,10.11; Ž 19; J 1,1–13; Ř 5,12; Iz 66,22

Základní verš
Neboť v něm /v Synu/ bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. (Ko 1,16)

Hlavní myšlenka
Učení o stvoření, přesněji o doslovném šestidenním stvoření, je základem všeho, čemu věříme.

Je těžké představit si dva odlišnější pohledy, než je biblický koncept stvoření a ateistická evoluční teorie. První ukazuje, že stvoření bylo úplně, dokonale naplánované, že při něm nic nebylo ponecháno náhodě. Evoluční teorie naopak vysvětluje vznik života jako náhodný proces, v němž neexistoval žádný záměr. V biblickém záznamu vidíme, že všechno bylo utvořeno s určitým cílem. Řekové to označují slovem telos. Evoluce pracuje s předpokladem, že neexistuje konečný cíl, neexistuje síla, která by dávala stvoření smysl. Náhodné mutace a přirozený výběr (výsledky náhody) spolu slepě spolupracují, ponechávají to, co funguje, a ničí to, co se nepřizpůsobí. Bible také učí, že lidé byli stvořeni k Božímu obrazu. Podle evoluční teorie však odrážejí podobu náhodného primáta, který stojí na vývojovém stupni před druhem homo sapiens.
Tento týden se podíváme na biblickou zprávu o stvoření. Budeme sledovat, jak učení o stvoření formovalo základy všech věroučných tezí, které po něm následovaly. Pokud stvoření nepochopíme správně, je téměř jisté, že se budeme mýlit i v mnoha dalších oblastech. Víra adventistů sedmého dne se zakládá na víře ve stvoření.


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.4157 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál