Evangelium pro dnešek

Kurz studia Bible

Struktura je pro předávání biblického učení tím, čím je pro tělo kostra. Na první pohled to jsou jen holé kosti, které mají nepřitažlivý vzhled. Na jejich stavbě, tvaru, seřazení,  uspořádání a vzájemném propojení však velmi záleží. Kostra je nosnou částí celého těla a podle toho, jaká je, tak nakonec vypadá vzhled a funkčnost celého těla. Klíčovou otázkou tedy je, jak budou její jednotlivé části seřazeny a vzájemně propojeny, aby vznikl životaschopný organismus. Kdyby například lebka byla umístěna někde pod paží, v horní končetině místo kosti pažní kost stehenní, žebra místo kotníku nebo kost pánevní místo krčních obratlů, pak by takováto kostra byla nejen nevzhledná a odpudivá, ale i nefunkční. Nebyl by to jen "bezhlavý rytíř", nýbrž jakýsi podivný útvar, který by sice mohl být složen ze zdravých kostí, neměl by však s člověkem mnoho společného a neplnil by svůj účel.
Otázka a struktura Evangelia pro dnešek se může na první pohled jevit jako bezvýznamný, uměle vykonstruovaný a od života naprosto odtažitý problém, možná až jako jakási intelektuální hříčka. Avšak jaká je kostra, takové je tělo. Jaká bude struktura Evangelia pro dnešek, taková bude i jeho celá stavba.

Biblický kurz s názvem Evangelium pro dnešek si tak klade za cíl jednoduchou, srozumitelnou a zároveň logicky řešenou formou, přiblížit Bibli a nejdůležitější témata související s Biblí, lidskou minulostí, souvislostí a budoucností. Věříme, že Vám Evangelium pro dnešek ukáže na tu pravou Naději na kvalitnější a plnohodnotnější život v současnosti i budoucnosti - o které je Bible především...

1. lekce - Vesmírný konflikt mezi dobrem a zlem

Proč je na světě tolik zla, když existuje dobrý Bůh?
více »

2. lekce - Poznání Boha

Existuje-li laskavý a důvěryhodný Bůh, jak jej mohu poznat?
více »

3. lekce - Bible - Boží slovo pro mne

Proč je Bible jedinečná a spolehlivá? Jak jí můžeme porozumět?
více »

4. lekce - Původ zla

Co je zlo a odkud pochází? Proč Bůh dovoluje jeho existenci?
více »

5. lekce - Problém hříchu

Co je hřích a jaké jsou jeho důsledky? Jaké je řešení problému hříchu?
více »

6. lekce - Ježíš Kristus - náš jedinečný Spasitel

Kdo byl Ježíš Kristus? Jaké bylo jeho dílo a co udělal?
více »

7. lekce - Víra - co to je?

Co je to víra? Nesprávné představy o víře. Důsledky víry.
více »

8. lekce - Ospravedlnění skrze víru

Naše ztracenost a Boží iniciativní láska. Co je to ospravedlnění? Ospravedlnění jen prostřednictvím víry, a nikoli skutků.
více »

9. lekce - Pokání a odevzdání

Důležitost pokání. Co je a co není pokání? Co člověka přivede k opravdovému poknání. Proč a jak se úplně odevzdat Kristu?
více »

10. lekce - Modlitba

Co je to modlitba? Proč a jak se modlit? Co by modlitba měla obsahovat?
více »

Sociální sítě BibleTV

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Page generated in 1.2441 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál