Evangelium pro dnešek

Kurz studia Bible

Struktura je pro předávání biblického učení tím, čím je pro tělo kostra. Na první pohled to jsou jen holé kosti, které mají nepřitažlivý vzhled. Na jejich stavbě, tvaru, seřazení,  uspořádání a vzájemném propojení však velmi záleží. Kostra je nosnou částí celého těla a podle toho, jaká je, tak nakonec vypadá vzhled a funkčnost celého těla. Klíčovou otázkou tedy je, jak budou její jednotlivé části seřazeny a vzájemně propojeny, aby vznikl životaschopný organismus. Kdyby například lebka byla umístěna někde pod paží, v horní končetině místo kosti pažní kost stehenní, žebra místo kotníku nebo kost pánevní místo krčních obratlů, pak by takováto kostra byla nejen nevzhledná a odpudivá, ale i nefunkční. Nebyl by to jen "bezhlavý rytíř", nýbrž jakýsi podivný útvar, který by sice mohl být složen ze zdravých kostí, neměl by však s člověkem mnoho společného a neplnil by svůj účel.
Otázka a struktura Evangelia pro dnešek se může na první pohled jevit jako bezvýznamný, uměle vykonstruovaný a od života naprosto odtažitý problém, možná až jako jakási intelektuální hříčka. Avšak jaká je kostra, takové je tělo. Jaká bude struktura Evangelia pro dnešek, taková bude i jeho celá stavba.

Biblický kurz s názvem Evangelium pro dnešek si tak klade za cíl jednoduchou, srozumitelnou a zároveň logicky řešenou formou, přiblížit Bibli a nejdůležitější témata související s Biblí, lidskou minulostí, souvislostí a budoucností. Věříme, že Vám Evangelium pro dnešek ukáže na tu pravou Naději na kvalitnější a plnohodnotnější život v současnosti i budoucnosti - o které je Bible především...

21. lekce - Dar proroctví

Dar proroctví. Život a služba E. G. Whiteové. Vztah mezi spisy E. G. Whiteové a Biblí.
více »

22. lekce - Milost a zákon

Význam milosti. Ovoce správného vztahu ke Kristu. Smysl a funkce zákona. Kristus jedinou cestou spásy.
více »

23. lekce - Mravní a obřadní zákon

Původ obřadního zákona. Obsah a smysl obřadního zákona. Platnost mravního zákona. Co zrušil golgotský kříž.
více »

24. lekce - Dekalog

Úvod k Dekalogu. Jednotlivá přikázání. Závěr
více »

25. lekce - Sobota

Smysl soboty. Způsob svěcení soboty. Změna soboty.
více »

26. lekce - Daniel 7. kapitola

Struktura 7. kapitoly a její stručný výklad. Význam a smysl Božího soudu. Činnost a charakteristika malého rohu.
více »

27. lekce - 2300 večerů a jiter

Struktura a stručný přehled 8. kapitoly knihy Daniel. Působení malého rohu. Sedmdesát týdnů a 2300 večerů a jiter. Co znamená očištění svatyně.
více »

28. lekce - Boží soud a tisíciletí

Časové zařazení Božího soudu. Důvod a význam soudu. Tisíciletí.
více »

29. lekce - Nová zem

Nová zem jako místo společenství s Bohem. Nová zem jako místo služby. Nová zem jako obnovený ráj.
více »

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.3772 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál