Sobotní škola: Záblesky Boha: 9. Bůh – vládce dějin


Záblesky Boha: 9. Bůh – vládce dějin

Průvodce studiem Bible Církve adventistů sedmého dne - 2/2012


Texty na tento týden
Ž 104,1–9; Zj 1,1–3; 2Pt 1,21; Da 2; Zj 12,7–17; Ř 16,20; 2K 5,17–19

Základní verš
Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí. (Zj 1,8)

Hlavní myšlenka
Bůh jedná v dějinách a prostřednictvím dějin. Dal nám množství důkazů, které mohou probudit a povzbudit naši víru.

Jsou lidské dějiny jen bezvýznamnou, nahodilou sérií událostí, nebo směřují k určenému cíli? Bible říká, že dějiny se odehrávají podle plánu. Bibličtí pisatelé dokazují, že Bůh vede dějiny a zjevuje v nich sám sebe.
Ne všechno v dějinách je projevem Boží vůle. Člověk má svobodnou vůli dělat rozhodnutí, která ovlivní dějiny – někdy dobrým směrem, jindy však vedou ke katastrofě. Skutečnost, že Bůh zasahuje do lidských dějin, neznamená, že rozhoduje o všem, co se děje. Znamená to, že i přes podvody a krutosti, ke kterým se lidé uchylují, Bůh je v dějinách přítomen a jeho konečný cíl se splní. Bůh přivede dějiny lidstva k velkolepému a slavnému konci.
Jako křesťané věříme, že bibličtí pisatelé byli pod Božím vedením a Bůh je inspiroval, aby zaznamenali nejdůležitější události lidských dějin. Mnohdy jim předal i výklad těchto událostí, abychom pochopili, co znamenají.


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.9466 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál