Evangelizace a svědectví: 2. Služba každého z nás

Průvodce studiem Bible Církve adventistů sedmého dne - 2/2012

Texty na tento týden
Ef 4,7–16; J 4,35–41; 1Te 1,5–8; 1K 3,5–9; Sk 14,27; Sk 15,4

Základní verš
„Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.“ (1Pt 2,9)

Podle Petra je Boží lid vyvolený, povolaný k tomu, aby byl „královským kněžstvem“. Protože kněží byli pověřeni službou, je jasné, že pokud jsme povoláni ke „kněžství“, pak jsme i my pověřeni službou. Musíme však pochopit, že nejsme povoláni pouze k tomu, abychom sloužili. Bůh nás v první řadě povolává k tomu, abychom s ním měli vztah – a právě tento vztah nás vede k tomu, abychom vyprávěli druhým o velikých věcech, které pro nás Bůh vykonal a koná. To je jádrem a podstatou osobního svědectví.
Proto by se měl každý z nás zapojit do osobní služby, která zahrnuje chválení toho, jenž nás povolal „ze tmy do svého podivuhodného světla“.
Evangelizaci a svědectví často považujeme pouze za práci kazatele; tento postoj je však chybný. Tento týden budeme studovat pojetí „služby každého člena“, abychom zjistili, jak každý jednotlivec přispívá svou zkušeností ke službě sboru jako společenství. Půjde o to, že každý z nás hraje v díle misie a evangelizace svou roli.

Více informací

Kompletní lekci na tento týden naleznete níže v příslušné části Ke stažení :-)

Ke stažení

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.3161 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál