Sobotní škola: Evangelizace a svědectví: 3. Duchovní dary


Evangelizace a svědectví: 3. Duchovní dary

Průvodce studiem Bible Církve adventistů sedmého dne - 2/2012


Texty na tento týden
1Pt 4,10.11; Sk 13,1–3; 1K 12,28–31; Sk 2,41–47; 1K 12,12–27

Základní verš
„A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby – k budování Kristova těla.“ (Ef 4,11.12)

Duchovní dary jsou zvláštní vlastnosti, které dostává každý člen, aby je použil k Boží slávě a k záchraně lidí. Jako církev jsme správně zdůrazňovali duchovní dar proroctví, ale ne vždy jsme vyzdvihovali důležitost ostatních duchovních darů ke službě. Je však důležité, abychom to dělali. Bible jasně učí, že je musíme jako církev brát vážně, aby je členové začali přijímat a používat.
Je politováníhodné, že mnozí členové církve nevyužívají dary, které dostali. Tento nedostatek má mnoho důvodů. Někdy je chyba na straně samotných členů. Jindy by možná členové mohli být více povzbuzováni k odhalení svých darů a poté k jejich využití ke službě a k misii pod vedením Ducha svatého. Je škoda, když má člověk nějaký dar a nikdy ho nepoužije k tomu, k čemu byl určen.


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.2148 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál