Sobotní škola: Dopisy církvi v Tesalonice: 3. Tesalonika v době apoštola Pavla


Dopisy církvi v Tesalonice: 3. Tesalonika v době apoštola Pavla

Průvodce studiem Bible Církve adventistů sedmého dne - 3/2012


Základní verš
„Jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal.“ (1K 9,19)

Hlavní myšlenka
Stručné prozkoumání dobového kontextu života ve starověké Tesalonice nám ukazuje, že Pavlův přístup k tamním obyvatelům, jimž chtěl představit evangelium, byl naprosto jedinečný a moudře promyšlený.

Hlavním záměrem této lekce bude snaha prostudovat, co nám dějiny, literatura a archeologie říkají o Tesalonice a životě v tomto městě.
Toto téma je důležité ze dvou důvodů. Především nám přibližuje situaci, v níž žili adresáti Pavlových dopisů, a pomáhá nám pochopit, jak asi rozuměli jeho poselství. Tím se nám objasňují důvody, které jej vedly k sepsání dopisů, a jejich možný dopad na církev i společnost v Tesalonice.
Zároveň máme také možnost porozumět představám a postojům tesalonických křesťanů, a lépe tak chápat, na co Pavel reaguje a k čemu se vyjadřuje. Při hlásání evangelia totiž musel Pavel často reagovat i na mnohé mylné myšlenky. I když tedy tato lekce není bezprostředně zaměřená na studium biblického textu, pomáhá nám připravit se na lepší chápání obou dopisů do Tesaloniky, které budeme blíže zkoumat v následujících lekcích.


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.5596 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál