Sobotní škola: Dopisy církvi v Tesalonice: 7. Život v čistotě a svatosti


Dopisy církvi v Tesalonice: 7. Život v čistotě a svatosti

Průvodce studiem Bible Církve adventistů sedmého dne - 3/2012


Základní verš
„Bůh vás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení.“ (1Te 4,7)

Hlavní myšlenka
Bůh si přeje, ale se lidé radovali ze sexuality jako jeho vzácného daru, nicméně nás upozorňuje i na možné zneužití tohoto daru.

První tři kapitoly prvního listu Tesalonickým se zaměřovaly především na minulost. V kapitolách 4 a 5 se Pavel obrací spíše do budoucnosti. Víře tesalonických křesťanů ještě něco scházelo (1Te 3,10), a Pavel se jim snažil pomoci. Dopis měl být alespoň počátkem tohoto procesu nápravy, který měl pokračovat poté, co se Tesaloničtí s apoštolem setkají osobně.
Poté, co Pavel v prvních třech kapitolách znovu potvrdil své přátelství s jeho adresáty, snaží se ve čtvrté kapitole zaměřit na praktické rady pro jejich každodenní život. Hlavní oblast (i když ne jediná), na kterou se v těchto verších zaměřuje, se týká nesprávného chápání sexuality. I když text nespecifikuje případ, který zde Pavel řeší, je jasné, že Tesalonické velmi výrazně varuje před nemravným jednáním. O těch, kdo odmítají jeho napomenutí, dokonce tvrdí, že odmítají samotného Pána. Při pohledu na mnohá utrpení způsobená hříchem v sexuální oblasti je jasné, proč Bůh inspiroval Pavla k tak nekompromisnímu vyjádření.


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.5311 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál