Sobotní škola: Dopisy církvi v Tesalonice: 8. Mrtví v Kristu


Dopisy církvi v Tesalonice: 8. Mrtví v Kristu

Průvodce studiem Bible Církve adventistů sedmého dne - 3/2012


Základní verš
„Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve.“ (1Te 4,16)

Hlavní myšlenka
Pavel představuje tesalonickými křesťanům (a také nám) úžasnou naději pro budoucnost – zaslíbení o druhém příchodu Pána Ježíše.

V pasáži na tento týden (1Te 4,13–18) Pavel reaguje na určité teologické nedorozumění, se kterým se u svých adresátů setkal. I když dnes přesně neznáme detaily této situace, je jasné, že někteří z členů tesalonického sboru měli vážné obavy ohledně údělu těch, kdo zemřeli, aniž by se dožili Ježíšova návratu. Zdá se, že jim nebylo jasné, v čem se liší osud těchto zesnulých od osudu těch, kdo se Kristova druhého příchodu dožijí.
V průběhu tohoto týdne se budeme snažit této situaci, do níž Pavel píše, lépe porozumět. Pavel ve studované pasáži nejen napravuje mylné chápání křesťanů v prvním století, ale zároveň představuje pevný základ pro naději křesťanů ve dvacátém prvním století. „Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům“ (Am 3,7). Prostřednictvím prorocké služby apoštola Pavla nám Pán zjevil úžasné pravdy o jeho druhém příchodu.


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.4369 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál