Sobotní škola: Dopisy církvi v Tesalonice: 10. Život v církvi


Dopisy církvi v Tesalonice: 10. Život v církvi

Průvodce studiem Bible Církve adventistů sedmého dne - 3/2012


Základní verš
„Prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte.“ (1Te 5,20.21)

Hlavní myšlenka
Pavel v závěrečné části svého dopisu přináší křesťanům v Tesalonice velmi praktické rady ohledně jejich duchovního života a vzájemných vztahů.

Pavel končí svůj první dopis do Tesaloniky sérií sedmnácti napomenutí a povzbuzení (1Te 5,12–22), po nichž přijde závěrečná modlitba (1Te 5,23–28). Lekce pro tento týden se bude nejprve věnovat třem napomenutím, která se týkají vztahu členů křesťanského sboru k jejich představeným v Kristu (1Te 5,12.13). Poté následuje šest podnětů pro představitele církve, jež jim ukazují, jak se chovat k těm, kteří byli svěřeni do jejich péče.
V dalších sedmi verších se objeví ještě osm dalších krátkých napomenutí (1Te 5,16–22). Ta můžeme rozdělit do dvou skupin – tři rady se týkají pozitivních křesťanských postojů (1Te 5,16–18) a dalších pět přijímání nového světla prostřednictvím daru proroctví (1Te 5,19–22). V závěrečné modlitbě Pavel shrnuje hlavní téma svého dopisu a zdůrazňuje, že by jeho čtenáři měli dále růst ve svatosti až do dne, kdy se setkají s Ježíšem při jeho návratu. Každý den jejich života tak má být přípravou na Kristův příchod. Téma tohoto dopisu je tak vlastně dnes ještě aktuálnější než v době jeho sepsání.


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.3044 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál