Sobotní škola: Dopisy církvi v Tesalonice: 13. Věrná církev


Dopisy církvi v Tesalonice: 13. Věrná církev

Průvodce studiem Bible Církve adventistů sedmého dne - 3/2012


Základní verš
„Nuže tedy, bratří, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem.“ (2Te 2,15)

Hlavní myšlenka
I když se můžeme držet mnoha krásných zaslíbení ohledně budoucnosti, stále ještě žijeme na zemi, kde vládne hřích, a stále musíme jako jednotlivci i církev čelit každodenním problémům a zápasům. Stejným způsobem prožívala svůj život i církev v Tesalonice.

Církev se v mnoha ohledech podobá rostlinám. Pokud rostliny nerostou, tak umírají. Jejich trvalý růst a proměna jsou součástí Božího plánu. Stejně tak umírá i církev, která se nemění a neroste. Ne každá změna je ale pozitivní. Některé životní změny nás mohou naopak odvést mimo cestu, po níž nás chtěl Bůh vést. Jako adventisté sedmého dne musíme být zvláště obezřetní, protože poselství, které chceme a máme světu nést, dnes nikdo jiný nehlásá! To není důvod k pýše či nadřazenosti, ale k uvědomění si velké zodpovědnosti, kterou máme jako celé společenství – laikové i duchovní.
Prostřednictvím svého zjevení a působením Ducha svatého vedl Bůh církev ke stále hlubšímu poznání jeho vůle. Vědomí Božího vedení v minulosti může církev bezpečně provést i zrádnými vodami různých změn. A právě tomuto tématu se věnují Pavlova závěrečná slova, která adresoval tesalonickým křesťanům.


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.5407 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál