Růst v Kristu: 1. Velký spor


Růst v Kristu: 1. Velký spor

Průvodce studiem Bible Církve adventistů sedmého dne - 4/2012


Základní verš
„Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“ (Gn 3,15)

Hlavní myšlenka
Téma velkého sporu mezi Kristem a satanem se jako stříbrná nit prolíná všemi základními věroučnými výroky Církve adventistů sedmého dne.

Říká se, že nouze může být zdrojem, základem a hnací silou pokroku. Přivádí lidi k přemýšlení i konání. Příkladem může být třeba znečištěné ovzduší, které vede lidi k tomu, že hledají jiné zdroje energie, než jsou fosilní paliva.
Formování věrouky vychází z podobného principu. Kostru věrouky církve adventistů tvoří 28 základních výroků, které mají svůj základ v tom, co nazýváme jako „velký spor“. Každý z 28 věroučných výroků se zabývá specifickou oblastí tohoto kosmického sporu. Celé toto čtvrtletí se budeme zabývat věroučnými výroky, které nejlépe pochopíme na pozadí velkého sporu. V první lekci se společně podíváme na některé jeho klíčové momenty.


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.587 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál