Růst v Kristu: 2. Bůh, který se nám zjevuje

Průvodce studiem Bible Církve adventistů sedmého dne - 4/2012

Základní verš
„Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky.“ (Žd 1,1.2)

Hlavní myšlenka
Je důležité znát, jak byla inspirovaná Bible. Je však o mnoho důležitější, abychom prožívali vztah s Bohem, který se nám prostřednictvím inspirovaného poselství zjevuje.

„Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou“ (Ž 19,2). To je pravda. Nebesa a obloha nám však neřeknou, že Bůh nás miluje, že za nás zemřel a dělá vše pro to, aby nás zachránil od důsledků našich nesprávných rozhodnutí.
Boha může člověk poznávat z různých zdrojů, tím nejdůležitějším je však Bible. Obsahuje velké pravdy hlavně o Božím charakteru a jeho působení na tomto světě. Pokud by nám Bůh o sobě nic nezjevil, nic bychom o něm nevěděli. Každý člověk na této planetě nějakým způsobem vnímá boj dobra se zlem. Ale jen z Písma se dozvídáme, že jde o velký spor mezi Kristem a satanem.
V této lekci se soustředíme na dvě věci. Tou první je, jak bylo Písmo inspirované, druhou pak, co nás Bible učí o Bohu, který ji inspiroval.

Více informací

Kompletní lekci na tento týden naleznete níže v příslušné části Ke stažení :-)

Ke stažení

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.8566 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál