Růst v Kristu: 3. Člověk – dílo Božích rukou

Průvodce studiem Bible Církve adventistů sedmého dne - 4/2012

Základní verš
„Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe, jsme jeho lid, ovce, které pase.“ (Ž 100,3)

Hlavní myšlenka
Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Hřích tento obraz znetvořil. Božím záměrem je však obnovení jeho obrazu v nás.

Arthur Schopenhauer byl německým filozofem 19. století. Když šel jednou hluboce zamyšlen nad podstatou lidské identity po ulici, nešťastně do někoho narazil. Dotyčný člověk se ho vztekle zeptal: „Co si o sobě myslíte? Kdo si myslíte, že jste?“
„Kdo jsem? To bych také rád věděl,“ odpověděl Schopenhauer. Jsou to stále stejné otázky, na které lidé v minulosti hledali a také i dnes hledají odpovědi. Písmo odpovídá na každou z nich. Existuje totiž souvislost mezi naší identitou a poselstvím o stvoření. Žádná jiná biblická pravda nemá na pochopení identity člověka tak velký vliv jako stvoření. Stvoření se totiž soustřeďuje na náš původ, nejen na začátek naší existence. Odhaluje záměr a smysl toho, proč existujeme.
Je tak v úplném protikladu k evoluční teorii, která tvrdí, že existence nemá žádný záměr nebo smysl, protože vše je způsobeno náhodou. Bible tvrdí, že člověk byl stvořen. Málokdy se setkáme s tak protichůdnými světonázory, které představují tak radikálně odlišné a neslučitelné alternativy, týkající se existence a identity lidských bytostí.

Více informací

Kompletní lekci na tento týden naleznete níže v příslušné části Ke stažení :-)

Ke stažení

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.2894 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál