Zázrak stvoření: 7. Jako v zrcadle

Průvodce studiem Bible Církve adventistů sedmého dne - 1/2013

Texty na tento týden
Ž 8,4.5; 19,2–5; 24,1; Jb 41,3; 1K 3,18–20; 6,19.20; Gn 3,17; 5,28.29; J 12,31; 14,30; 1Pt 5,8

Základní verše
„Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.“ (1K 13,12)
„Moudrost tohoto věku je bláznovstvím před Bohem, neboť je psáno: ‚Nachytá moudré na jejich vychytralost.‘“ (1K 3,19)

Teolog William Paley ve své knize Natural Theology (1802) přináší myšlenku, že člověk může skrze pozorování přírody pochopit Boží charakter. Podrobně popsal, jaké charakteristiky zvířat ukazují na Stvořitelovu starostlivost a zručnost. Některé z těchto znaků Paley poněkud přecenil – pravděpodobně proto, že si neuvědomil vliv hříchu a jeho důsledky na přírodu. Jeho základní tvrzení však nikdy nebyla navzdory různým snahám vyvrácena.
Charles Darwin argumentoval, že Bůh, který vytvořil vše, co existuje v přírodě, není dobrý Bůh. Své tvrzení dokládal příklady parazitů, kteří se živí těly svých hostitelů. Poukázal na to, jak krutě si šelmy pohrávají se svými oběťmi. Pro něho byly tyto příklady důkazy proti existenci laskavého Boha Stvořitele. V lekci na tento týden se budeme zabývat biblickými texty, které hovoří o tom, co nám příroda odhaluje nebo naopak neodhaluje o Bohu.

Více informací

Kompletní lekci na tento týden naleznete níže v příslušné části Ke stažení :-)

Ke stažení

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.4366 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál