Zázrak stvoření: 8. Ježíš – Dárce života

Průvodce studiem Bible Církve adventistů sedmého dne - 1/2013

Texty na tento týden
Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1–6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.26; 10,28–31

Základní verš
„Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.“ (Fp 4,19)

Někteří lidé se domnívají, že Bůh udržuje stvoření způsobem, který připomíná samostatný dokonalý „stroj“, jenž Bůh spustil a nyní funguje sám od sebe – bez potřeby dalších Božích zásahů. Vhodnější je však připodobnění stvoření k hudebnímu nástroji, díky kterému může Bůh rozeznít tu nejkrásnější „melodii“. Bůh neustále udržuje v činnosti to, co stvořil.
Nic ve vesmíru neexistuje nezávisle na Bohu. Bůh stvořil vše, co existuje. „Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je“ (J 1,3; B21). Bůh nejen všechno stvořil, ale také vše udržuje v činnosti. Je však udivující a nádherné, že ten, který vše stvořil a vše udržuje, je tentýž, který byl za nás ukřižován. „Apoštol Pavel pod vlivem Ducha svatého prohlašuje, že ‚v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi… a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá‘ (Ko 1,16.17). Ruka, která v celém vesmíru udržuje vše v harmonii a ustavičném pohybu, je tatáž ruka, která byla pro nás přibita na kříž.“ (VYCH 79; ED 132)

Více informací

Kompletní lekci na tento týden naleznete níže v příslušné části Ke stažení :-)

Ke stažení

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.12 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál