Zázrak stvoření: 12. Stvoření a evangelium

Průvodce studiem Bible Církve adventistů sedmého dne - 1/2013

Texty na tento týden
Gn 3,9–15.19.21; Iz 53,5; 59,1.2; J 1,4; Ř 5,6–10; Ga 3,13; Mt 27,46; Ž 51,12; Ez 36,26.27; 2K 5,17; Ef 2,10

Základní verš
„Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života.“ (1K 15,22)

Podle biblického záznamu byli Adam a Eva stvořeni, aby byli „obrazem Božím“. Neměli žádnou chybu, žádný morální nedostatek. Navíc dostali dar svobodné volby, která je předpokladem schopnosti milovat.
Když se Adam s Evou postavili proti Bohu, padli do satanových rukou (Žd 2,14). Jejich čin přivedl pod satanovu nadvládu celý svět. Ježíš přišel, aby zničil satanovo dílo (1J 3,8) a osvobodil nás z jeho moci. Zemřel místo nás a tím nám nabídl život. „Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti“ (2K 5,21). Kristus podstoupil odloučení od svého Otce, které způsobuje hřích. Svou smrtí Ježíš obnovil vztah mezi Bohem a lidstvem, který byl narušen hříchem Adama a Evy.
Všechny tyto myšlenky jsou navázány na příběh o stvoření. Tím však záznam o Boží stvořitelské moci nekončí. V Kristu se totiž stáváme novým stvořením. „Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!“ (2K 5,17) Bůh – Stvořitel – v nás obnovuje svůj obraz. Současně obnovuje i vztah s námi – nejen s lidstvem obecně, ale s každým z nás osobně.

Více informací

Kompletní lekci na tento týden naleznete níže v příslušné části Ke stažení :-)

Ke stažení

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.3108 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál