Dotazujte se Hospodina: 3. Svatý a spravedlivý Bůh (Jóel)

Průvodce studiem Bible Církve adventistů sedmého dne - 2/2013

Texty na tento týden
Jl 1,1–4.12–20; 2,1.15; 3,1–5; 4,16–21; Sk 2,1–4.14–31

Základní verš
„Sám Hospodin dá povel svému vojsku. Jeho šiky jsou nesčíslné. Mocný je ten, kdo vykoná jeho rozkaz. Hospodinův den je veliký a přehrozný! Kdo mu odolá?“ (Jl 2,11)

Hlavní myšlenka
Bůh může dopustit krizi na svůj lid, aby si uvědomil jak svou závislost na něm, tak i potřebu duchovní obnovy.

Když bylo jižní judské království pustošeno masivní pohromou v podobě kobylek a sucha, viděl prorok Jóel, současník Ámose a Ozeáše, znamení „velikého a hrozného dne soudu“ (Jl 3,4). Tváří v tvář krizi takových rozměrů a intenzity vyzývá všechny obyvatele Judy, aby se vzdali hříchu a navrátili se k Bohu. Popisuje kobylky jako trest, který dopadl na nevěrný Izrael.
Jóel v proroctví naznačuje, že kobylková pohroma je jen náznakem budoucích Božích soudů. Tento soud však přinese nebývalá požehnání těm, kdo jsou Pánu věrní a kdo poslouchají jeho učení; to znamená, že soud může vést ke spáse a vykoupení těch, kteří se podřídí Hospodinovu vedení.

Více informací

Kompletní lekci na tento týden naleznete níže v příslušné části Ke stažení :-)

Ke stažení

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.1306 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál