Dotazujte se Hospodina: 5. Dotazujte se Hospodina a budete žít (Ámos)

Průvodce studiem Bible Církve adventistů sedmého dne - 2/2013

Texty na tento týden
Am 5,14.15.23.24; 7,10–17; 8,11.12; 9,11–15; Iz 5,20; Oz 6,6; Mt 9,13; Ž 51,19

Základní verš
„Hledejte dobro a ne zlo a budete žít, a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi, jak říkáte.“ (Am 5,14)

Hlavní myšlenka
Ámos ve svém poselství zdůrazňuje, že pokud budeme hledat Hospodina, budeme žít.

„Kdyby byli Izraelci zůstali Bohu věrní, mohl Bůh uskutečnit svůj záměr, poctít je a povýšit. Kdyby byli poslušní, byl by je vyvýšil ‚nade všechny pronárody, které učinil‘, byli by mu ‚chválou, věhlasem a okrasou‘ (Dt 26,19). Mojžíš řekl: ‚Všechny národy země budou vidět, že se nazýváš Hospodinovým jménem, a budou se tě bát.‘ ‚Když uslyší všechna tato nařízení, řeknou: Jak moudrý a rozumný lid je tento veliký národ!‘ (Dt 28,10; 4,6) Izraelci však nebyli Bohu věrní a jeho plán se tak naplňoval za neustálého protivenství a pokořování.“ (TV 15.16; DA 28)
Tento týden budeme pokračovat ve studiu knihy Ámos. Prorok v ní představuje Hospodinovo naléhání na svůj lid, aby odložil hříchy a vrátil se k němu, k jedinému pravému zdroji života. Koneckonců všichni máme pouze jednu ze dvou možností – život, nebo smrt. Žádná střední cesta neexistuje. Ámos nám podrobně odhaluje příkré rozdíly mezi těmito dvěma volbami.

Více informací

Kompletní lekci na tento týden naleznete níže v příslušné části Ke stažení :-)

Ke stažení

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.2228 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál