Dotazujte se Hospodina: 12. Nejvzácnější dar nebes (Zacharjáš)

Průvodce studiem Bible Církve adventistů sedmého dne - 2/2013

Texty na tento týden
Za 8,2–5.11.12.16.17.22.23; 9,9; 12,10; 13,7–9; 14,7–9.16; J 12,13–15; 19,37; Zj 1,7; Mt 26,31

Základní verš
„Tak je Hospodin, jejich Bůh, v onen den zachrání, stádečko svého lidu. Jako drahokamy v čelence budou zářit nad jeho zemí.“ (Za 9,16)

Hlavní myšlenka
Kniha Zacharjáš obsahuje několik nádherných mesiánských proroctví, která poukazují na Ježíše a utvrzují nás ve víře v něj.

Jádrem biblického poselství je nejkrásnější příběh, který byl kdy vyprávěn – příběh o Bohu Stvořiteli, jenž v osobě svého Syna opustil slávu nebes, aby zachránil lidstvo před hříchem a smrtí. Druhá polovina knihy Zacharjáš obsahuje několik mesiánských proroctví – starozákonních prorockých zaslíbení o Ježíši, který je naším Spasitelem.
Tato zvláštní zaslíbení v knize Zacharjáš obdržel nejprve Boží lid žijící v tehdejší nebezpečné době, aby neztratil ze zřetele příslib vykoupení. Přestože bychom nikdy neměli přehlížet původní kontext těchto proroctví, jejich význam by se rovněž neměl omezovat jen na jejich naplnění v minulosti. Proto se budeme zabývat spíše tím, jak se tato zaslíbení naplnila v Ježíši Kristu. Budeme se orientovat na jejich univerzální naplnění, které ovlivnilo konečný osud světa.

Více informací

Kompletní lekci na tento týden naleznete níže v příslušné části Ke stažení :-)

Ke stažení

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.0157 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál