Boží lék

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

18Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl. 19Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání. (Zj 3,18.19)

Osobní studium
Laodikejský sbor má naději. Naději mají všichni, kdo jsou postiženi duchovní lhostejností a nevšímavostí. Bůh má lék. Bůh promlouvá ke své církvi. Pokud budou lidé poslouchat a přijmou Boží radu, pak má církev naději.
Co Ježíš míní tím, když mluví o zlatě ohněm přečištěném, bílém šatu a masti k potření očí?
„Ježíš jde ode dveří ke dveřím. Zastaví se před každým chrámem duše a říká: ‚Hle, stojím přede dveřmi a tluču.‘ Jako nebeský Obchodník otvírá své poklady a volá: ‚Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu.‘ Zlato, které nabízí, je bez příměsí. Je vzácnější než ofírské zlato. Je to víra a láska. Bílé roucho, které si máme obléci, je roucho jeho spravedlnosti. Olej na pomazání očí je olej jeho milosti, která otevře oči tomu, kdo je slepý a ve tmě, aby dovedl rozlišovat mezi dílem Božího Ducha a duchem nepřítele. Otevřete mi, říká velký Obchodník, majitel duchovního bohatství, a dohodneme se. To jsem já, váš Vykupitel. Kupujte ode mě.“ (Ellen Whiteová, The Advent Review and Sabbath Herald, 7. 8. 1894)
Prostuduj si i texty v 1Pt 1,7; Za 3,1–5; Zj 19,7–9 a Ef 4,30.

Aplikace
Ellen Whiteová cituje Zj 3,20, kde je napsáno, že Ježíš stojí u dveří a tluče. Ježíš klepe, zvoní. Neotvírá dveře násilím, nechce je vylomit. Bez ohledu na to, co je pro nás Bůh ochoten udělat, musíme se my rozhodnout a dovolit mu vejít. Polož si otázku: Chci, nebo nechci mu otevřít dveře? A pokud ne, proč? Co mi brání v tom, abych dveře otevřel? Který hřích nebo nedostatek je příčinou toho, že mu nechceš otevřít? Proč je pro tebe tak těžké mu otevřít?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.0992 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál