Boží slovo jako strážce a ochránce oživení


Boží slovo jako strážce a ochránce oživení

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace


22Když jste nyní v poslušnosti přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte. 23Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. (1Pt 1,22.23)
21A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše. 22Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe! (Jk 1,21.22)
Napsal jsem vám, děti, že jste poznali Otce. Napsal jsem
vám, otcové, že jste poznali toho, který jest od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává, a tak jste zvítězili nad Zlým. (1J 2,14)

Osobní studium
Když Pavel zakládal křesťanský sbor v Efezu, Duch svatý prostřednictvím apoštolova kázání a učení mocně působil. Toto město mělo v té době okolo 250 tisíc obyvatel. Bylo považováno za obchodní centrum Asie. Lodě přivážely zboží ze všech směrů. Lidé přicházeli do Efezu nakupovat hedvábí, drahokamy, koření, ručně tkané koberce, umělecké předměty i exotická jídla. Město bylo i centrem uctívání bohyně Diany. V Efezu vznikla také slavná Celsova knihovna, v níž bylo na dvanáct tisíc svazků knih. Ve městě byl velkolepý amfiteátr, v němž bylo patnáct tisíc míst k sezení. Konaly se v něm koncerty i divadelní představení. Běžným jevem v Efezu byla sexuální promiskuita. Pokud tedy existovalo nějaké nevhodné místo pro zakládání sboru a šíření křesťanství, tak to byl Efez.
Pavla znepokojovalo v souvislosti s věřícími v Efezu mnoho věcí. Proto dává členům tamějšího sboru důležitou radu. Najdi si ji ve Sk 20,27–32.

Aplikace
Co říkají texty v úvodu dnešního oddílu o důležitosti Písma pro život křesťana a jeho duchovní růst? V čem jsou si tyto texty podobné? Proč musí být Boží slovo centrem duchovního oživení – a to jak na úrovni osobní, tak sboru i celé církve?


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.3148 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál