Boží slovo - základ oživení

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

Texty na tento týden
Ž 119,25.107.154; Žd 4,1.2.12; 11,3; J 5,39; 16,14.15; 1Pt 1,22.23; Jk 1,21.22; 1J 2,14

Základní verš
„Přespříliš jsem byl pokořen, svým slovem, Hospodine, obživ mě!“ (Ž 119,107; B21)

V minulosti bylo podnětem ke vzniku různých probuzeneckých hnutí především vážné a upřímné studium Bible. Věříme, že tomu tak bude i v posledních dnech. Duch svatý bude působit na oddané křesťany, kteří v Božím slově budou objevovat jeho vůli a s nadšením ji budou zvěstovat tomuto světu. V Božím slově najdou milost, sílu a naději. V Božím slově se tváří v tvář potkají s úžasnou krásou Ježíše Krista. Bůh ocení jejich oddanost a hojně vylije svého svatého Ducha. Celý svět bude osvícen slávou trojandělského poselství. Evangelium pronikne do všech končin země a Ježíš Kristus se vrátí (Mt 24,14).
Tento týden se budeme zabývat tím, jakou úlohu sehrává Bible v procesu oživení a jak Boží slovo mění náš život, když se ve víře a poslušnosti Božím příkazům a pravdám vzdáme sami sebe.

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.2023 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál