Co je pravé pokání?

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

9Ale nyní se raduji, ne že jste se zarmoutili, ale že zármutek vás vedl k pokání. Byl to zármutek podle Boží vůle, a tak jsme vám nezpůsobili žádnou škodu. 10Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse, a toho není proč litovat, zármutek po způsobu světa však působí smrt. 11Pohleďte, k čemu vás vedl tento zármutek podle Boží vůle: jakou ve vás vzbudil opravdovost, jakou ochotu k omluvě, jaké znepokojení, jakou bázeň, jakou touhu, jakou horlivost, jakou snahu potrestat viníka! Tím vším jste prokázali, že jste se v té věci zachovali správně. (2K 7,9–11)

Osobní studium
Pokání je Bohem vyvolaná lítost nad hříchem. Patří k němu rozhodnutí zanechat konkrétní hříchy, na které nás Duch svatý upozorňuje (Ez 14,6; Za 1,4). Pravé pokání nevede člověka do ochromující deprese způsobené jeho hříchy nebo sklonem ke hříchu. „Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse...“ (2K 7,10). Pokání napřimuje naši pozornost na Ježíšovu spravedlnost, ne na naši hříšnost. Pravé pokání přináší úlevu a radost z odpuštění. Způsobuje, že upíráme zrak „na toho, který je původcem a završovatelem naší víry.“ (2SM 406)
Nový zákon často zmiňuje, že náš hřích nikdy není větší než Boží milost. „Kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost“ (Ř 5,20). Pavel věděl, o čem píše, protože Boží milost byla neoddělitelnou součástí jeho životní zkušenosti.
Když si apoštol Pavel uvědomil, že pronásleduje „Krále věků“ (1Tm 1,14–17), vedlo ho to na kolena. Kál se a vyznal svůj hřích. Během celého svého dalšího života nikdy nepřestal mluvit o své hříšnosti a Boží milosti. Pokání ho však nevedlo ke sklíčenosti. Naopak, přivedlo ho do náruče laskavého a odpouštějícího Spasitele. Nezaměřil se na to, jak je on špatný, ale na to, jak dobrý a spravedlivý je Ježíš. Pokání vedlo Pavla k radosti z odpuštění.
Přečti si texty zapsané v 1Tm 1,14–17 a Sk 26,10–16. Co ti tyto texty říkají o Pavlově hříšnosti a Ježíšově spravedlnosti?

Aplikace
Měl si někdy pocit, že jsi ten největší hříšník? Možná ne ten největší, ale stále ještě příliš hříšný na to, abys byl spasen? Jak můžeš získat jistotu, že Kristova spravedlnost je pro tvou záchranu dostačující?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.1006 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál