Jednota – svazek oživení


Jednota – svazek oživení

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace


Texty na tento týden
J 17,9–11.20–23; Sk 4,32.33; 15,22–31; 28,27.28; 1K 12,13–18; 1Pt 2,4.5; Mt 18,15–20

Základní verš
„Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.“ (Ef 4,1–3)

Nevyhnutelnou součástí oživení je jednota. Konflikty, rozdělení a spory nevytvářejí vhodné prostředí pro oživení. Při Letnicích sestoupil Duch svatý na církev, která se sjednotila, aby přinesla tomuto světu poselství o Ježíši. Věřící se podřídili Kristově výzvě a zaměřili se tak na úkol, který jim svěřil, že zapomněli na malé neshody, které mezi sebou měli. Snahy o moc a nadvládu ustoupily Kristovu pověření přinést evangelium všem ztraceným a zbloudilým. Pokud by Kristovi první následovníci soupeřili o moc, dílo by bylo hned na počátku zmařeno. Duch svatý je však vedl k tomu, aby zemřeli sami sobě. Jen tak se mohli sjednotit ve svém poslání. Kde není jednota, tam ani nemůže dojít k oživení. Pokud ponecháváme místo pro žárlivost, závist, nedůvěru a boj o moc, potom vlastně odmítáme působení Ducha svatého a projevy jeho moci. Je velmi důležité, abychom se naučili, jak je možné bourat bariéry, které nás někdy rozdělují. Až poté dosáhneme jednoty, která je Kristovým záměrem pro jeho církev.


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.157 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál