Ježíšův modlitební život

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil. (Mk 1,35)
15Zvěst o něm se šířila stále víc a scházely se k němu celé zástupy, aby ho slyšely a byly uzdravovány ze svých nemocí.16On však odcházíval na pustá místa a tam se modlil. (L 5,15.16)

Osobní studium
„Kristus neustále přijímal od Otce to, co nám pak předával. ‚Slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal.‘ (J 14,24) ‚Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil.‘ (Mt 20,28) Ježíš žil pro druhé, modlil se za ně a myslel na ně, ne na sebe. Každé ráno strávil s Bohem několik hodin. Vždy získal světlo, které přinášel lidem. Každý den byl znovu pokřtěn Duchem svatým. Jeho duše i ústa byly plné milosti, kterou dával druhým.“ (RH, 11. 8. 1910)
Následující texty naznačují, za co se Ježíš modlil a na čem mu nejvíce záleželo: J 17,20–24; L 22,31.32; Mt 26,36–44. Přečti si je.
Modlitba byla životně důležitou součástí Ježíšova života. Bylo to jeho životodárné spojení s Otcem. Prostřednictvím modlitby Spasitel každodenně obnovoval vztah se svým Otcem. Modlitební život dodával Ježíšovi sílu a odvahu čelit pokušením nepřítele. Modlitba prohlubovala jeho oddanost a rozhodnutí činit Otcovu vůli. Duchovně ho občerstvovala a dávala mu moc. Při každodenním modlitebním spojení s Otcem byl Ježíš duchovně povzbuzen.

Aplikace
Přemýšlej o modlitbách, při nichž jsi vnímal Boží mocnou odpověď. Jak ti připomínání těchto zkušeností může pomoci prohloubit tvůj modlitební život?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.6436 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál