Jistota návratu

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

11Řekl také: „Jeden člověk měl dva syny. 12Ten mladší řekl otci: ‚Otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá.‘ On jim rozdělil své jmění. 13Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. 14A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. … 17Tu šel do sebe a řekl: ‚Jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt, a já tu hynu hladem! 18Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. 19Nejsem už hoden nazývat se tvým synem; přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků.‘ 20I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil." (L 15,11–14.17–20)

Osobní studium
Oživení můžeme definovat různě. Jedna věc by však neměla chybět – oživení jako návrat domů. Jen žíznivé srdce touží lépe a hlouběji poznávat Boží lásku. Reformace je rozhodnutí zareagovat na pozvání Ducha svatého, který nás chce vést ke změně a způsobuje náš růst. Je to rozhodnutí vzdát se všeho, co stojí v cestě užšímu vztahu s Bohem. Marnotratný syn nemohl být ve chlévě u prasat, a zároveň u Otcova plného stolu.
Mladému muži z Ježíšova podobenství chyběl domov tak moc, že nemohl zůstat tam, kde byl. Silná touha v jeho srdci ho nutila k návratu. Touha po Boží přítomnosti nás vede k tomu, že toužíme po oživení a reformaci. Volání srdce po Otcově hřejivém objetí nás motivuje k tomu, abychom v životě učinili nevyhnutelné změny.
Když se tento mladý muž rozhodl vrátit domů, dopředu si plánoval, co řekne (L 15,18.19). Ve verších 20–24 je zaznamenáno, že ho otec přerušil. I když byl jeho syn fyzicky daleko od otce, nebyl vzdálen od jeho srdce. Otec každý den vyhlížel a čekal na svého syna. Největší motivací k tomu, abychom ve svém životě udělali změnu, je touha nepůsobit bolest Tomu, který nás tak moc miluje. Když se tento mladík povaloval v blátě s prasaty, otec trpěl víc než jeho syn. Oživení nastává, když Boží láska zlomí naše srdce. Reformace přichází, když se rozhodneme reagovat na lásku, která respektovala naše rozhodnutí odejít. Přichází, když uděláme těžké rozhodnutí vzdát se postojů, zvyků, myšlenek a pocitů, které nás oddělují od Boha.

Aplikace
Proč je výrok „můj syn byl mrtev, a zase žije“ (L 15,24) výstižnou definicí pravého oživení? Co to znamená zemřít, a zase žít?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.677 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál