Křest ohněm

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

10Sekera už je na kořeni stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. 11Já vás křtím vodou k pokání; ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já – nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. (Mt 3,10.11)

Osobní studium
Ve Starém a Novém zákoně jsou při popisu působení Ducha svatého používány různé symboly – voda, vítr, olej… Jan Křtitel připojuje další obraz – oheň (Mt 3,11; L 3,16).
Jan v uvedeném textu říká: „On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.“ Slovo „ohněm“ vysvětluje větu „křtít Duchem svatým“. Křest Duchem svatým je tedy křtem ohněm. Slovo „křest“ je v Novém zákonu použito 80krát a znamená úplné ponoření.
V Písmu je oheň velmi často používán symbolicky. (Přečti si texty v Ex 3,2–4; 24,17; 1Kr 18,24; Mal 3,2.3; Sk 2,1–4 a Žd 12,29.) Oheň je symbolem slávy, přítomnosti a moci Boha, která se projevuje v působení Ducha svatého. Být pokřtěný ohněm znamená být ponořený do slávy Boží přítomnosti prostřednictvím Ducha svatého, což vede ke svědectví o jeho moci. Mojžíš potkal Boha v hořícím keři. Pak odešel ze slávy jeho přítomnosti, aby svědčil před faraonem. Elijáš svědčil Izraeli v slávě Boží ohnivé přítomnosti na hoře Karmel. Když se o Letnicích ukázaly ohnivé jazyky, učedníci svědčili v jazycích, které se nikdy před tím neučili. Křest Duchem svatým je ponoření do přítomnosti a moci Boha, abychom byli připraveni na efektivní svědectví o jeho slávě. I v posledních dnech dějin této země se Boží lid ponoří do Boží přítomnosti a bude naplněn jeho mocí. Bůh vyšle svůj lid, aby světu přinášel svědectví o jeho charakteru – charakteru Stvořitele a Zachránce.
Boží sláva a jeho laskavý charakter budou prostřednictvím moci Ducha svatého zjeveny čekajícímu světu a vesmíru. Každý člověk na této planetě dostane příležitost slyšet a pochopit Boží poslední poselství.

Aplikace
Boží sláva a jeho laskavý charakter budou zjeveny světu. Jak můžeš právě teď zjevovat okolí tuto slávu svým životem? Co to od tebe vyžaduje?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.2087 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál