Láskyplná výčitka

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

15Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! 16Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. (Zj 3,15.16)

Osobní studium
Proč Ježíš vyslovuje na adresu laodikejských tak ostrou výčitku? Co znamená být vlažný? Jaké jiné slovo mohl Ježíš použít místo slova „vlažný“?
K textu Zj 3,15.16 Ellen Whiteová poznamenává: „Poselství pro církevní sbor v Laodikeji se rozhodně vztahuje na ty, jejichž náboženská zkušenost je nevýrazná a kteří nenesou jasné poselství ve prospěch pravdy.“ (7BC 962) To je velmi výstižné vyjádření. Nevýrazná náboženská zkušenost je bez života. Navenek má „obal“ křesťanství, ale chybí jí jádro, podstata. Má vnější formu, ale chybí jí živá moc. Laodikejští nejsou heretici ani nebezpeční fanatici. Jsou prostě duchovně přiměření, lhostejní věřící, navenek se jeví jako dobří a morálně nezkažení. Pavel je popisuje jako ty, kteří se „budou tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat“ (2Tm 3,5). Ježíš mluví ke svému lidu, který ho „ctí rty, ale srdce jejich je daleko ode mne“ (Mt 15,8).
Náš Pán však miluje svůj lid a nenechá ho sejít na scestí a do záhuby. Udělá cokoliv, aby v srdcích svých následovníků znovu zapálil duchovní plamen. Za ostrou výčitkou se ukrývá velká láska. Za trestem se ukrývá uzdravení. U proroka Ozeáše se potkáváme s podobným postojem v jeho výzvě k pokání: „Pojďte, vraťme se k Hospodinu, on nás rozsápal a také zhojí, zranil nás a také obváže“ (Oz 6,1). Prostuduj si i další texty o Božích výčitkách a pokáráních: Žd 12,7–11; Jb 5,17–19; Ž 94,12; Př 29,15.17.

Aplikace
Použil Bůh někdy bolestné a nepříjemné zkušenosti, aby tě pokořil a přitáhl blíže k sobě? Kdy? Co ses z těchto zkušeností naučil? Máš obavu, že se něco podobného může opakovat, nebo ses dostatečně poučil?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.7088 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál