Modlitba – pulz oživení

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

Texty na tento týden
Sk 1,13.14; 12,5.12; Mk 1,35; L 5,15.16; Mt 18,19.20; 2K 10,3–5; Ef 4,6; 5,20

Základní verš
„Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!“ (Mt 7,11)

Když se Boží lid modlí, Bůh mocně působí. Alfred Tennyson měl pravdu, když řekl: „Tento svět si vůbec nedovede představit, co všechno dokáže způsobit modlitba.“ Díky modlitbám došlo v biblických dějinách k velkým oživením. Starý zákon zaznamenává přímluvné modlitby patriarchů a proroků. Mojžíš, David i Daniel prosili Všemohoucího o jeho moc. Kniha Skutky apoštolů popisuje, jak věřící v rané církvi zápasili na kolenou o vylití Ducha svatého.
Ježíšův modlitební život svědčí o jeho neustálé závislosti na nebeském Otci. Evangelia odhalují zdroj jeho duchovní síly. Spasitel ji získával ve chvílích, které trávil na kolenou ve společenství se svým Otcem.
„Oživení nastane jen jako odpověď na naše modlitby.“ (1SM 121) Tento týden budeme přemýšlet o tom, jakou úlohu hraje modlitba při velkých oživeních, která nám přibližuje Bible.

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.2668 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál