Na našem myšlení záleží

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

17Duch je tím Pánem, kde je Duch Páně, tam je svoboda. 18Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně. (2K 3,17.18)
Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! (2K 5,17)

Osobní studium
Naše myšlenky v konečném důsledku ovládají naše chování. Způsob našeho myšlení má vliv na naše činy. Ale i opak je pravdou. Opakované činy ovlivňují naše myšlení. Křesťan je novým stvořením. Starý způsob myšlení byl nahrazen novým (2K 5,17). Když vyplouvá plachetnice na moře, námořníci napnou plachty. Postavení plachet udává lodi směr plavby. Po dobu plavby je nutné měnit postavení plachet podle směru větru, aby loď udržovala správný kurz. Kdyby tento proces posádka zanedbala, loď by velmi rychle vybočila ze správného směru. Podobně jako plachty na lodi, tak i naše myšlenky udávají směr našeho duchovního života. Apoštol Pavel vybízí křesťany, aby hledali to, co je nad nimi (Ko 3,1). Své myšlenky máme směrovat k věčným, trvalým hodnotám. Naše myšlení se formuje tím, co do něho vkládáme. Naše myšlenky jsou ovlivňovány tím, o čem přemýšlíme. Když v Božím slově vidíme Ježíše, měníme se. Staré myšlenky jsou nahrazeny novými. Když se na něj díváme, stále více se mu podobáme. Apoštol Pavel to
nádherně vyjádřil v 2K 3,17.18.
„V oblasti rozumové i duchovní platí zákon, že se měníme podle toho, na co se díváme. Mysl se postupně přizpůsobuje předmětům, kterými se zabývá; připodobňuje se tomu, co se naučila milovat a uctívat. Člověk se nikdy nedostane nad své měřítko čistoty, pravdy a dobroty. Je-li jeho nejvyšším ideálem vlastní já, nedosáhne nikdy něčeho vznešenějšího. Spíše bude klesat hlouběji a hlouběji. Pouze Boží milost má moc povznést člověka. Pokud je však ponechán sám sobě, vede jeho cesta nevyhnutelně dolů.“ (VDV 361; GC 555)
Reformace je ve své podstatě zaměření pozornosti na Ježíše. Když o něm přemýšlíme, formuje to naše hodnoty, způsob uvažování a konání. Když hledíme na Ježíše, pozdvihuje nás to výše, než je zákonické dodržování přísných pravidel. Ve skutečnosti není možné dívat se na Ježíše, a přitom zůstat takovými, jakými jsme. Když myslíme jako On, máme jen jedno přání – konat jeho vůli.

Aplikace
Jakou radu bys dal člověku, který zápasí o to, aby se Ježíš stal prioritou v jeho myšlení? Co je v Bibli myšleno tím, že máme hledět na Ježíše (Žd 3,1)?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 2.2179 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál