Ochrana pro mysl

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

6Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. 7A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. 8Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. (Fp 4,6–8)
A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. (Ř 12,2)

Osobní studium
Možná znáte rodiče, kterým záleží na tom, jaké internetové stránky navštěvují jejich děti. Proto si nechali nainstalovat filtry, které blokují přístup na některé webové stránky. Další udělali totéž s televizí. Cílem těchto „elektronických filtrů“ je některé věci nechat přístupné a jiné zablokovat. Bůh se také postaral o „duchovní filtr“, ochranu pro naši mysl. Chce, aby do ní přicházely jen takové myšlenky, které budou prohlubovat naši duchovní zkušenost s Ježíšem.
Apoštol Pavel dává adresátům svých dopisů rady, jak a kam by měli usměrňovat svou mysl (Fp 4,6–8; Ř 12,2). Jeho rady nám mohou pomoci na naší cestě víry. Není totiž možné rozvíjet hluboké duchovní myšlenky, pokud svou mysl „krmíme“ násilím, morální zvráceností, egoizmem a materializmem. Naše smysly jsou vstupní branou pro naši mysl. Pokud na naši mysl neustále útočí reklamy, scény z akčních nebo romantických filmů, potom ji budou formovat více než principy Božího slova. Mediální producenti vynakládají velké finanční sumy na to, aby zmanipulovali naše emoce, ovlivnili naše myšlení a formovali naše hodnoty. Můžeme si být jisti, že těmto „guruům“ zábavy jde v konečném důsledku o peníze. Křesťané, kteří žijí v očekávání druhého příchodu Ježíše Krista, by si měli dávat velký pozor, aby svůj život neobětovali na oltář zábavního průmyslu.

Aplikace
V italském městě Milánu je velká katedrála, která má troje velké vstupní dveře. Nad levými dveřmi je nápis: „Všechno, co tě potěší, trvá pouze okamžik.“ Nápis nad pravými dveřmi zní: „Všechno, co tě trápí, trvá jenom okamžik.“ Nad hlavním vchodem jsou slova: „Vytrvá jen to, co je věčné.“ Polož si otázku: Jak často myslíš na to, co je věčné? Co prozrazují tvá rozhodnutí o tvých myšlenkách?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.715 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál