Od porovnávání k doplňování

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

12Neopovažujeme se zařadit mezi ty nebo srovnávat s těmi, kteří doporučují sami sebe: tím, že se měří jen podle sebe a srovnávají sami se sebou, ztrácejí soudnost. 13Nechceme si zakládat na díle přesahujícím hranice, které nám vyměřil Bůh, totiž abychom došli až k vám. 14Nechceme se rozpínat dál, než kam jsme sami došli – vždyť jsme ve své službě evangeliu Kristovu dospěli až k vám. 15Nezakládáme si na tom, co udělali jiní; máme však naději, že vaše víra bude růst, a tak se hranice nám stanovená rozšíří… (2K 10,12–15)

Osobní studium
Jak již bylo řečeno v předchozí části, korintský sbor měl vážné problémy. Apoštol Pavel ve svých listech uvádí principy uzdravení a obnovy (1K 3,5–11; 12,1–11; 2K 10,12–15).
Apoštol píše o jednotě církve. Poukazuje na to, že Ježíš používá různé pracovníky, aby plnili rozličné úkoly. Každý z nich pracuje svým způsobem – a společně budují Boží dílo (1K 3,9).
Bůh nás vybízí ke spolupráci, ne k měření sil. Každý z nás je obdarován určitými dary, abychom s nimi spolupracovali ve službě Kristu a budovali společenství (1K 12,11). Dary se nedělí na důležitější a méně důležité. V Kristově církvi jsou potřebné všechny dary (1K 12,18–23). Dary, které nám Bůh dává, nejsou určeny pro sobecké naparování. Duch svatý nám je dává pro službu.
Jakékoliv porovnávání s druhými je nerozumné. Pokud se totiž začneme porovnávat, budeme buď zmalomyslnění, nebo namyšlení. Když si budeme myslet, že jiní jsou lepší a důležitější než my, zmalomyslní nás to. A pokud si budeme myslet, že naše práce je efektivnější a důležitější než práce jiných, přemůže nás pýcha. Oba tyto postoje poškozují naši službu pro Krista. Když používáme dary, kterými nás Kristus obdaroval, budeme v naší svědecké službě pro Krista prožívat radost a pokoj. Budeme se ve svém úsilí navzájem doplňovat a Kristova církev na cestě k Božímu království poroste.

Aplikace
Závidíš někomu jeho duchovní dary? (To je těžká otázka, že?) V jaké situaci se ti stává, že porovnáváš své duchovní dary s ostatními spoluvěřícími a jsi pyšný na ty, které jsi obdržel? Pavlovy obavy vyplývají z toho, že jsme hříšní. Bez ohledu na to, na kterou stranu klopýtáme (závist nebo pýcha), jak se můžeme naučit mít nesobecký postoj, který je nevyhnutelný, pokud se nechceme do této pasti chytit?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.9266 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál