Od problémů k obnově

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

15Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra. 16Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby „ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď“. 17Jestliže ani je neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník. 18Amen, pravím vám, cokoli odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi, a cokoli přijmete na zemi, bude přijato v nebi. (Mt 18,15–18)

Osobní studium
Jeden z návodů na řešení problémů mezi věřícími můžeme najít v Matoušově evangeliu 18. kapitole. Přečti si Mt 18,15–18. Které tři kroky uvádí Ježíš, aby nám pomohl řešit konflikty?
Ježíš dal tuto radu s cílem, aby se konflikt týkal co nejmenšího počtu lidí. Jeho záměrem bylo, aby dva lidé, kterých se problém týká, si ho vyřešili mezi sebou. Proto říká: „Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima“ (Mt 18,15). Když roste počet lidí, kteří jsou nějak zapojeni do konfliktu mezi lidmi, roste i počet sporů a hádek. Lidé se přidávají na jednotlivé strany a vznikají „bojové linie“. Když se však křesťané snaží urovnávat svá nedorozumění v soukromí, v duchu křesťanské lásky a vzájemného porozumění, vytvoří se ovzduší smíření. V něm působí Duch svatý a napomáhá jejich snaze nedorozumění vyřešit.
Jsou však i případy, kdy osobní výzvy k vyřešení konfliktu zůstanou bez efektu. V tomto případě nás Ježíš vyzývá, aby byl přizván jeden nebo dva další lidé. Tento druhý krok v procesu smíření musí však vždy následovat až po prvním kroku. Cílem je, aby se lidé sbližovali, ne oddalovali. Posláním přizvaných lidí není rozhodnout, kdo má pravdu. Jejich úkolem je v křesťanské lásce a se soucitem – jako poradci a modlitební partneři – se účastnit na procesu sblížení dvou odcizených stran.
Stává se však, že všechny pokusy vyřešit konflikty skončí neúspěšně. V tom případě Ježíš radí, aby tento problém byl předložen církvi. Určitě to neznamená, že by byla pro osobní konflikt přerušena sobotní bohoslužba. Vhodným místem pro řešení – pokud při prvních dvou krocích nedošlo ke smíření stran – je církevní půda v nějakém vhodném čase. A zase je cílem smíření obou stran, ne obviňování jedné a očišťování druhé.
„Nedovolte, aby hněv přerostl do nepřátelství. Nedovolte, aby rána začala hnisat a vytékala z ní jedovatá slova, která otráví mysl těch, kdo je slyší. Nedovolte, aby zahořklé myšlenky naplnily vaši mysl. Jdi za svým bratrem a v pokoře a upřímnosti s ním hovoř o dané věci.“ (GW 449)

Aplikace
Víš o nějakém probíhajícím konfliktu – anebo jsi dokonce jeho přímou součástí? Co konkrétně můžeš udělat pro vzájemné usmíření obou stran?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.3448 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál