Oživení Božím slovem

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

25Má duše v prachu krčí se, svým slovem prosím obživ mě! 107Přespříliš jsem byl pokořen, svým slovem, Hospodine, obživ mě! 154Veď moji při a buď mi Zastáncem; jak jsi zaslíbil, prosím obživ mě! (Ž 119,25.107.154; B21)

Osobní studium
Prostuduj si uvedené verše. Do prvního řádku napiš Davidovu prosbu. Do druhého si zaznamenej okolnosti, které Davida vedly k vyslovení jednotlivých proseb.
Ž 119,25
Prosba:
Okolnosti:

Ž 119,107
Prosba:
Okolnosti:

Ž 119,153.154
Prosba:
Okolnosti:

Ve svých žalmech David často mluví o tom, jaké požehnání pro jeho život představuje Boží slovo. Ze Ž 119 si přečti tyto verše: 50, 74, 116, 130, 160 a 170. Z každého verše vyber slovo, jež nejlépe vystihuje požehnání, které žalmista získal z Božího slova.
Boží slovo bylo pro Davida zdrojem odvahy a síly. V něm nacházel naději a jistotu Božího vedení. Boží slovo vnášelo světlo do jeho mysli (Ž 119,130). Drželo při životě jeho srdce a hynoucí žíznivou duši (Ž 119,81). Když mu Saul vyhrožoval, že ho zabije, odvolával se na Boží zaslíbení o vysvobození (Ž 34,5). Když byl zmučený vinou po aféře s Bat-šebou, přimkl se k Božím zaslíbením o odpuštění (Ž 32,1.2). Když byl ochromen obavami z budoucnosti, povzbuzoval se zaslíbeními Božího vedení (Ž 32,8).
V Ž 119,50 (B21) David zvolal: „Oživuješ mě svými výroky.“ Základem oživení je nalézání nového života v Božím slově.

Aplikace
Jak můžeš najít naději, sílu, jistotu a světlo v Božím slově? Jak můžeš prožít hlubší zkušenost s Pánem na základě toho, jak se zjevuje v Bibli?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.1199 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál